Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudised

SisukaartPrindi


"Tasuta õigusnõu valgamaalastele"

16.11.2017

Teisipäeval 21.novembril kell 12.00 Valgas
 

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) kutsub

TEISIPÄEVAL, 21.NOVEMBRIL KELL 12

Valga linna ja maakonna erivajadustega inimeste ühingute esindajaid, erivajadustega inimesi või nende hooldajaid ja pereliikmeid ning teisi õigusabiinfost huvitatud kodanikke

INfOTUNDI „TASUTA ÕIGUSNÕU VALGAMAALASTELE“

Õigusnõustajad tutvustavad tasuta õigusabi valdkondi, päevakajalisemaid teemasid puuetega inimeste õigusabis ja teemaderingi, millega tasub kindlasti juristi poole pöörduda (pereasjad, eluase, võlad, täiteasjad, toetused jms.).

Ühises vestlusringis arutame, kuidas tasuta õigusnõu infot paremini Helmest Otepääni ja Põdralast Tahevani viia 😊

Erivajadustega (keskmine, sügav, raske puue) isikutel on võimalus kohapeal saada õigusnõu. Oma soovist palume võimalusel eelnevalt teada anda ÕTB telefonil 5385 0005.

Teabetund toimub Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas aadressil Kungla 15, Valgas. Osalemise teate eest on ÕTB ette tänulik!

Täpsem info õigusnõustamise teenuse kohta on leitav: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine ja http://otb.ee/kliendile/

 

Olete lahkesti oodatud!

Olete palutud informatsiooni jagama!


Toetavad EV Justiitsministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain