Põllumajandus

Siia lehele saavad Sangaste valla ettevõtjad panna üles enda tutvustuse koos kontaktandmetega. 
Ja seda täitsa tasuta. 
Vajalik on vaid saata meile 
* ettevõtte nimi
* kontaktandmed (aadress, tel, faks, e-post, kodulehe aadress)
* lühike ettevõtte tutvustus (millega tegeleb jmt)

Infot ettevõtte kohta saab saata e-posti aadressile:  koduleht@sangastevv.ee


Kesa-Agro OÜ
Telefon 7663182
Aadress Kooli 1 -6 67013 Sangaste
e-post kesaagro@hot.ee


Sanlind OÜ
Aadress: 67013 Sangaste
Telefon: 767 1340


Uibu.R OÜ
Aadress: Uibu talu, Lauküla küla, Sangaste vald, Valgamaa 67011
Telefon: 56268281
raituibu@gmail.com,
Teostame:
• ohtlike puude langetust, puude hooldust, viljapuude lõikust, istutustöid (hekkide rajamine, kõrghaljastus), hekkide pügamist
• metsuriteenust (raietööd, metsavahi teenus), kändude freesimine, jämedate puude saagimine (pakuks, planguksm prussiks), küttepuude lõhkumine
http://www.uibur.ee
 


OÜ Malt
Tiidu küla, Sangaste vald, Valgamaa 67001
Telefonid: 76 90 333, 56 475 229
e-post:     info@sangastemalt.ee
koduleht: www.sangastemalt.ee (koduleht valmib hiljemalt 30.08.13)
Tegevusala: linnase ja linnaseekstrakti tootmine
 


AS Sangaste Linnas
Keeni küla
Sangaste vald
http://www.helen.ee/
 
PILLE POKK (CEO / tegevdirektor)
tel: +372 50 34 069
+372 7 488 923
fax: +372 7 487 427
e-mail: pille.pokk@helen.ee

VIIVE PUUDIST (müügijuht)
tel: +372 51 12 318
+372 76 61 011
fax: +372 76 61 011