Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Keeni Põhikool
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Tarbijakaitseamet
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Kirik

SisukaartPrindi


EELK Sangaste kogudus

Ajalugu

Sangaste kirik on rajatud ilmselt XIII sajandil kihelkonna (Theal) kirikuna. Asjatundjate arvamust mööda on ta vaatamata hävingutele ja ümberehitustele säilitanud omaaegse põhiplaani.

Kirik on korduvalt kannatanud sõdades, hävinud Liivi sõjas, Poola-Rootsi sõdades taas purustatud ja Rootsi võimu ajal üles ehitatud.

Taaskordne kiriku mahapõletamine toimus Põhjasõja käigus venelaste poolt 18.VII.1702. 1715 rajati puidust "hädakirik", praegusel kujul taastati kirik 1742.a.

Pärast taastamist 1742 ja sisseõnnistamist sama aasta 12.kolmainujärgsel pühapäeval on kirikus teostatud suuremaid remonte ja interjöörivahetusi 1861, Peauks sai siis endale praeguse segmentfrontooni ja toskaana pilastrid, mis omased klassitsistlikule stiilile.1873. ehitati puidust neobarokne haritorn.Samal aastal paigaldati kirikule uus sindelkatus,hiljem asendati see kivikatusega. 1905-1906 vahetati välja osa katusekive ja ehitati kahhelahjud Tartu pottseppmeister Hans Lõokese poolt.Arvatavalt vanim orel valmis 1830-32 Paides meister Thal'i poolt, oli 9 registriga ja läks kogudusele 2300 rubla maksma.Praegune orel on vendade Kriisade meistitöö 1924 aastast ja omab 2 manuaali ja 24 registrit.
Altarimaal "Kolgata" on valminud Münchenis ateljeetööna 1883.

Viimase sõja ajal sai kirik laastamist tunda. Rüüstati orel,mis hädapärasesse töökorda viidi 50-datel aastatel ning täielikult parandatud ja uuendatud 2004.aastaks meister Ago Tint'i tööna ja Saksa oreliehitaja Gerhardt Schmidt'i(1926-2004) annetatud materjalidest.

1964 kaeti kiriku katus eterniidiga, töö oli ebakvaliteetne ja kiriku sisemus sattus suurde ohtu. 1990 asendati eterniit vaskplekkkatusega. 1991.aastal viidi läbi viimane suurem remont.

Koguduse õpetajatest tuleks esile tuua eesti kirjakeele üht loojat Joachim Rossihniust ja teenekat kooliasutajat ning maarahvale hariduse jagajat Chilian Rauschertit.Viimane on sündinud Frankimaal Coburgis 1653 ja saanud Sangaste õpetajaks 1685.Olnud Sangaste ja Laatre koolide asutaja, väsimatu eestlste hariduse eest seisja ja ustav luterlane.Keeldus vannet andmast Vene tsaarile,oli asumisel Moskvas 1703-1713.Tuli tagasi oma laastatud kihelkonda ja teenis oma kogudust 1713-1717 veel neli aastat kuni surmani.Tema poja Gotthardt Ferdinandi ametiaja jooksul ehitati üles praegune kirik.

1840'datel aastatel toimus kihelkonnas elav üleminek apostlikku õigeusku, plaaniti isegi Sangaste kiriku ümberehitamist õigeusu tarvidusteks.Usku vahetas pea 40 % elanikest.Kihelkonda ehitati 3 õigeusukirikut:Ilmjärve,Laatre ja Priipalu, mis praeguseks on oma tegevuse lõpetanud.

Kogudus on näinud halvemaid ja paremaid aegu. Annetajaliikmete arv ei ole kunagi väga suur olnud. Nõukogude aja lõpuks oli liikmete arv langemas alla saja.Tänu ustavaile liikmetele ja tollasele juhatuse esimehele Alfred Rebasele suudeti siiski püsima jääda.1994 aastal oli kogudusel 324 annetajaliiget, viimastel aastatel püsivalt üle kahesaja. Kiriklikud ametitalitused , mida eelmise sajandi 80'datel polnud mõnel aastal ühtegi, on nüüd jälle ausse tõusnud.

Õpetaja

Koguduse õpetaja Ivo Pill on sündinud 6. aprillil 1955.

Lõpetanud 1974 Tallinna II Keskkooli (praegune ja omaaegne Reaalkool). EELK Usuteaduse Instituut 1989-1993. TÜ usuteaduskond 1997. Jätkab õpinguid TÜ avatud ülikooli ajalooteaduskonnas.

Ordineeritud diakoniks 5. detsembril 1989, õpetajaks 6. juunil 1990.
Sangastes alates 15.09.1990. Ühtlasi Laatre koguduse hooldajaõpetaja.

Kirikutöö kõrvalt ajaloo-, filosoofia ja religiooniõpetaja Lüllemäe Põhikoolis ja Tsirguliina Keskkoolis.

Abielus. Abikaasa Riina Pill töötab Sangaste koguduse diakooniatöö tegijana. Peres on kaks last.

Tel. 76 90 495
Mob. 51 68 127

http://www.eelk.ee/sangaste/


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehe loomine