Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Rahvastikusündmused 2009

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2009. aastal

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures on lähtutud andmetest, mis saadud riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

 
Elanike arvu muutused
 

01.01.2009. aasta seisuga oli Sangaste vallas kokku 1420 inimest. 2009. aastal kasvas Sangaste valla elanike arv 13 inimese võrra ning seda peamiselt naiste arvel.

Elanike arv suurenes 2009. aastal 69 inimese võrra, kellest 57 tuli Sangastesse elama ja 12 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgast (9 inimest), Tartust (8) ja Tallinnast (7 inimest). Mujalt Valgamaalt tuli kokku 10 inimest, Soomest naases 1 endine valla elanik.

Aasta jooksul sündis 6 poissi (Robin, Mattias, Keron, Mirko; kahele poisile pandi nimeks Mikk) ning 6 tüdrukut (Gerty, Andra, Emilija, Helena-Lisette, Tiäre-Terle ja Getter). Sündinud lastest 4 last olid ema esimesed lapsed. Lastest 1 elukoht registreeriti mõni aeg peale sündi väljaspoole valda.

2009. aastal vähenes elanike arv 56 inimese võrra, neist 13 inimest suri (sh 3 meest ja 10 naist), 42 kolisid mujale elama ning 1 inimesel lõppes tähtajaline elamisluba. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 11 inimest, Tartu linna lahkus 6 inimest; Valga linna 5 ja Otepääle 4 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 5 inimest. Elama asuti ka Pärnu, Rakverre, Toilasse, Võrru, Paistu ja Pajusi valda. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 27 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandeid pole muutnud. Suurimaks kaotajaks olid Sangaste alevik ja Sarapuu küla, juurde tuli inimesi eriti keeni ja Ädu külla. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi
Elanike
arv 01.01.06 seisuga
Elanike
arv 01.01.07 seisuga
Elanike
arv 01.01.08 seisuga
Elanike arv 1.01.09 seisuga
Elanike arv 1.01.10 seisuga
Vahe
Keeni küla
359
340
332
321
333
+12  
Sangaste alevik
244
239
243
241
228
-13
Tiidu küla
150
152
155
157
158
+1
Lauküla
126
132
128
126
123
-3
Restu küla
109
108
108
104
108
+4
Lossiküla
85
71
70
69
71
+2
Ädu küla
71
66
66
63
74
+11
Kurevere
67
70
67
66
71
+5
Sarapuu
59
56
54
53
49
-4
Mäeküla
63
69
64
61
60
-1
Pringi küla
54
53
53
53
53
0
Vaalu küla
41
43
45
39
37
-2
Risttee küla
44
40
40
41
43
+2
Mägiste küla
31
28
26
26
25
-1
KOKKU
1503
1467
1451
1420
1433
 + 13
Sh. mehi
765
745
735
732
730
-2

       naisi

738
722
716
688
703
+15

 

Pille Sikk

Sotsiaalinspektor

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht