Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
 
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
 
Toiduabist 2015. aastal
 
Riiklik toimetulekutoetus
 
Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas
 
Sangaste valla toetused
 
Sünni ja surma registreerimine
 
Sangaste pansionaat
 
Vajaduspõhine peretoetus
 
Lapsevanemale
 
Omastehooldajatele
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Tarbijakaitseamet
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Keeni Põhikool
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Toiduabist 2015. aastal

SisukaartPrindi


Toiduabi saamine 2015. aastal

Võrreldes varasemate aastatega on toimunud mitmed muudatused, seega palun kõigil huvilistel artiklit tähelepanelikult lugeda.

KES SAAVAD TOIDUABI?

Sotsiaalministeeriumi otsuse alusel on toiduabi õigustatud saama ainult kõige raskemas olukorras olevad isikud:
•    vastaval kindlal kuul toimetulekutoetuse saajad;
•    vastaval kindlal kuul toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta;
•    vastaval kindlal kuul toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri (so. jäid toetusest napilt ilma).
•    varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed öömajade kaudu.

Mitte keegi teine toidukraami ei saa, siin ei loe madal pension, laste arv, suured laenukulud vms. Kuna Toidupangal on käes kindel, „lukustatud“ nimekiri ja nad annavad paki vaid seal nimekirjas toodud isikutele, siis ei ole mõtet minna kohale lootuses, et äkki saan mina ka – nad ei tohi toiduabi kellelegi teisele anda. Samuti ei ole mõtet pöörduda vallavalitsusse, ka meie ei saa lisada nimekirja kedagi, keda seal juba ei ole.


MILLAL SAAB TOIDUABI?

Sel aastal jagatakse toiduabi 2 korda – kevadel ja sügisel.
1) aprillis ja mais saavad toiduabi need isikud ja pered, kes taotlesid toimetulekutoetust 2015. jaanuaris ja veebruaris.
2) oktoobris ja novembris saavad toiduabi need isikud ja pered, kes taotlevad toetust augustis ja septembris.
Kui pere sai toimetulekutoetust muudel kuudel, nt. märtsis, mais või juunis, siis pere toiduabi ei saa. Seega, kui keegi leiab, et tal oleks ikkagi abi vaja, võib tulla augustis või septembris vallamajja ja toimetulekutoetuse taotluse esitada – võib-olla on võimalik sattuda sügisesse nimekirja. Tuletan siinkohal meelde, et toimetulekutoetust saab üksi elav isik, kelle sissetulek on peale eluasemekulude maksmist jääb alla 90 euro kuus. Iga järgmine täiskasvanud perekonnaliige lisab 90 eurole toimetulekupiirile 72 eurot ja iga laps 90 eurot (ehk siis perel, kus on ema-isa-laps, peab jääma kätte 252 eurot). Taotlus tuleb esitada igal kuul enne 20. kuupäeva (aga peale kõigi eluasemekulude arvete laekumist).


KUS TOIDUABI JAGATAKSE, KUIDAS SELLE KÄTTE SAAB?

Toiduabi jagatakse igas maakonnas omamoodi. Valga maakonnas on jagamispunkte 3: Valgas, Tõrvas ja Otepääl. SANGASTE VALLA PERED ON OODATUD
1)    OTEPÄÄ JAOTUSPUNKTI aadressil Pärna 15 Otepää (Palveränduri Koguduse maja) esmaspäeval, 20.04.2015 ja teisipäeval 21.04.2015 kell 12.00 – 14.00.
2)    VALGA JAOTUSPUNKTI aadressil Lembitu 2 (kunagine kutsekooli hoone, kus tegutseb Valga Toidupank) järgmistel aegadel:
•    T, 14.04.2015 kell 14.00-15.00;
•    K, 15.04.2015 kell 14.00 – 15.00;
•    N, 16.04.015 kell 14.00 – 15.00;
•    K, 29.04.2015 kell 12.00 – 15.00;
•    K, 6.05.2015 kell 12.00 – 15.00;
•    K, 13.05.2015 kell 12.00 – 15.00;
•    K, 20.05.2015 kell 12.00 – 15.00.
Pere võib ise valida, kas on mugavam sõita Valka või Otepääle. Arvestama peab sellega, et kuupäevast ja kellaaegadest tuleb kinni pidada! Toiduabi jagavad vabatahtlikud, tasuta seda tööd tegevad abilised, kes ei saa muul kellaajal kohale tulla. Samuti on igale vallale ja linnale reserveeritud oma „vastuvõtuaeg“. Muul ajal võib maja isegi lahti olla, kuid neil pole valmis meie valla nimekirju või on juba pikk järjekord õigel ajal kohale tulnud teise omavalitsuse inimestest.

Käesoleval aastal TULEB TOIDUABILE ISIKLIKULT JÄRELE MINNA JA VÕTTA KAASA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT. Kuna Toidupanga abi jagavad vabatahtlikud muudest valdadest, siis ei tunne nemad kedagi nägupidi ja dokumenti on vaja enda isiku tõendamiseks. Nimekirjad on koostatud taotleja nimede tähestikulise järjekorra alusel. Juhul, kui toimetulekutoetust taotles pereema, toiduabile järele sõidab aga pereisa, siis peab ta Otepääl ütlema oma naise nime, et nende pere nimekirjast üles leitaks. Toiduabi saaja kinnitab toidu kättesaamist oma allkirjaga nagu siianigi. Kui ise järele minna ei saa, võib kedagi volitada kirjaliku volitusega. Tekst võiks olla järgmine: Käesolevaga volitan mina (nimi, isikukood) enda asemel aprillis 2015 vastu võtma EL toiduabi: (nimi, isikukood). Kogus x komplekti. Kindlasti lisada kuupäev ja allkiri.
KINDLASTI TULEB TOIDUABILE JÄRELE MINNES VÕTTA KAASA OMA KOTT, KAST VM. ABIVAHEND TOIDUAINETE KANDMISEKS. Arvestama peaks sellega, et toiduabi on palju ja see on raske, seega ühele inimesele oleks vaja 2 tugevat kotti või 2 kahekordset kilekotti (kokku 4 kotti). Kui peres on mitu inimest, siis peab ka kotte olema rohkem.


MIDA SEL AASTAL SAAB?

Käesoleval aastal on „ühe inimese komplektis“  3kg tatart, 2 kg suhkrut, 1 kg nisujahu, 1 kg neljaviljahelbeid, 1 kg riisi, 500 grammi makarone, 2 liitrit õli, 400 grammi rosinaid, 6 lihakonservi, 4 kalakonservi, 2 purgisuppi, 2 šokolaadi.
Kõik kokku kaalub umbes 15 kg. Kui peres on mitu inimest, siis tuleb kogus korrutada perekonnaliikmete arvuga, nt kolmeliikmeline pere saab toiduabi kokku umbes 45 kg. Palun arvestage seda toiduainetele järele minnes. Toiduabi jagatakse komplekti kaupa, ainult konserve võtta vms moel asju jagada ei ole võimalik.Pille Sikk, sotsiaaltöötaja


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg