Keskkond

„Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid” seletuskiri

Keeni mõisa park

Sangaste mõisa park