Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas

Sangaste vald osaleb koostööprojektis „Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas“, mis kestab 1.04.2017 – 31.03.2019 a.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Projekti kogumaksumus on 195 807 eurot, millest ESF toetus on 150 713,35 eurot ning neli valda panustavad omaosalusena 2 aasta jooksul kokku 45 093,65 eurot.

Projekti eesmärgiks on kogu piirkonda hõlmava ühtse koduteenuse ja tugiisikuteenuse süsteemi loomine, mis rahuldaks oma eluga raskesti toime tulevate inimeste igapäevase toimetuleku probleemid ja aitaks raskuste ilmnemisel sotsiaaltöötajate poolt koheselt probleeme märgata. Projekti tulemusena suureneb koduhooldustöötajate arv kogu piirkonnas 4 töötaja võrra ning tugiisikute arv 2 töötaja võrra võrreldes tänasega. Tugiisikud hakkavad teenust osutama valla piiride üleselt, vastavalt abi vajadusele – see vähendab probleemi, et ühel omavalitsusel ei tasu töötajat palgata tema liiga väikese koormuse tõttu. Projekti tulemusena paraneb ülevaade isikutest, kel teenust tegelikult vaja läheb ja paraneb ka valdade võimekus abivajajatele teenuseid osutada. ESF toetus suunab sotsiaalvaldkonda rohkem rahalisi vahendeid võimaldades valdadel olla elanikele rohkem abiks.

Projekti kaugemaks eesmärgiks on ka tööhõive säilitamine ja suurendamine, sest koduhooldustöötajate senisest suurem töö eakate ja puudega isikute abistamisel võimaldab nende pereliikmetel (näiteks omastehooldajatest lastel) senine hooldaja-staatus lõpetada ning tööle minna. Ootamatult raskelt haigestunud eaka lapsed ei pea aga oma senisest töökohast loobuma ja kogu elu ümber korraldama selleks, et abivajavat vanemat aidata. Tugiisik puudega isikule aitab inimest igapäevases elus aga nõustab isikut muuhulgas ka Eesti Töötukassasse pöördumisel, töö otsimisel jm. selleks vajalikel tegevustel.

Projekti raames palgatakse Sangaste valda üks koduhooldustöötaja ning 0,5 kohaga tugiisik (nõustaja) erivajadustega isikutele, teenuse osutamisega alustavad töötajad alates 2017. aasta septembrist.