Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Rahvastikusündmused 2016

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2016. aastal

 

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

 

Elanike arvu muutused

 

2016. aastal suurenes Sangaste valla elanike arv summaarselt 1 inimese võrra.

Elanike arv suurenes 2016. aastal 67 inimese võrra, kellest 55 tuli meile elama ja 12 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Tartu linnast (6 inimest) ja Tartumaalt (11 inimest). Valga linnast (5 inimest) ja Valgamaalt (9 inimest), Tallinnast ja Harjumaalt (8 inimest), Huvitav on, et eri Eesti saartelt kolis meile eelmisel aastal kokku 6 inimest. Aasta jooksul sündis 9 poissi (Joosep, Harrison, Robin, Rodriguez, Uku Juhan, Uru, Tristan, Fred ja Richard) ning 3 tüdrukut (Greete, Eva-Liisa, Anny Anette). Üks sündinud tüdruk kolis peatselt teise omavalitsusse aga õnneks kolis meile ka üks pere sel aastal tüdrukuga. Kolm last olid oma ema esimesed lapsed, teistel on kodus ootamas juba vähemalt üks õde või vend.

2016. aastal vähenes elanike arv 66 inimese võrra, neist 13 inimest suri (sh 6 meest ja 7 naist; neli lahkunut polnud veel vanaduspensioni ikka jõudnud), 53 kolisid mujale elama. Enim (12 inimest) kolis eelmisel aastal Tartumaale ja tartu linna (6in); Valga linna kolis 9 inimest ja teistesse Valgamaa valdadesse 4 inimest; Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 8 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 3 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 59 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajateks olid Sangaste alevik, Tiidu küla ja Lauküla, lisandus rahvast Keenis ja väiksemates külades. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

Elanike arv 01.01.03 seisuga

Elanike arv 01.01.07 seisuga

Elanike arv 1.01.09 seisuga

Elanike arv 1.01.11 seisuga

Elanike arv 1.01.13 seisuga

Elanike arv 1.01.15 seisuga

Elanike arv 1.01.16 seisuga

Elanike arv 1.01.17 seisuga

Vahe

Keeni küla

385

340

321

331

304

300

298

302

+4

Sangaste alevik

251

239

241

217

205

205

202

198

-4

Tiidu küla

148

152

157

149

161

145

142

138

-4

Lauküla

142

132

126

115

116

111

112

108

-4

Restu küla

110

108

104

109

101

92

94

96

+2

Lossiküla

100

71

69

75

74

81

73

75

+2

Ädu küla

73

66

63

74

85

77

74

76

+2

Kurevere

80

70

66

71

71

61

57

59

+2

Sarapuu

75

56

53

48

45

47

46

44

-2

Mäeküla

58

69

61

57

57

50

48

50

+2

Pringi küla

54

53

53

47

44

41

41

43

+2

Vaalu küla

44

43

39

37

38

43

40

39

-1

Risttee küla

37

40

41

43

40

41

41

41

0

Mägiste küla

27

28

26

23

18

19

21

21

0

KOKKU

1584

1467

1420

1396

1359

1313

1289

1290

 + 1

Sh. mehi

791

745

732

713

693

677

668

673

+5

       naisi

793

722

688

683

666

636

621

617

-4

 

Elanike sotsiaalne staatus

 

01.01.2016 seisuga elas Sangaste vallas 82 alla 7-aastast last, kellest 16 elab Sangaste alevikus ja 17 Keeni külas; mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 34 last ning Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 11 last; Pühajärve lasteaias ja ettevalmistusrühmas on 6 last; ülejäänud on kodused.

Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 153 valla hingekirja kantud last, kellest 31 elab Keenis, 24 Sangaste alevikus, 17 Tiidu külas, 14 Restu külas ja 13 Sarapuul.

Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 103, nendest 19 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 99 last, kellest omakorda 15 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Pühajärve Põhikoolis (10 last) ja Puka Keskkoolis (3 last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 25 last (sh õhtukoolis 2), kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 22 + 11 eakamat õppurit. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Olustveres, Viljandis, Räpinas ja Kehtnas. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 1 toiduainete töötleja, 1 pagar-kondiiter, 2 sõiduautotehnikut, 1 logistik. Keskkoolinoortest 7 last õpib Otepääl, 6 erinevates Tartu linna gümnaasiumides  4 Pukas ja 2 last Lähte Ühisgümnaasiumis. Kokku on erinevaid gümnaasiume 12, sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 35, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 25, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (5 inimest).

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 306 vanaduspensionäri, kellest enamus (62 eakat) elas Keenis; 53 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 31 eakat Laukülas, 25 Tiidu külas ja 23 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 84 inimest.

Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2016 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 38 valla elanikku. Tegelik Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 82 inimest (seega umbes 2 korda suurem). 

 

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 39 ehk umbes 3 %, sh. 23 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast.

 

Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

 

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane