Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudised

SisukaartPrindi


Otepää Vallavolikogu esimeheks valiti Jaanus Barkala

25.10.2017

24. oktoobril toimus Otepää vallavolikogu VI koosseisu esimene istung. Vallavolikogu esimeheks valiti Jaanus Barkala, aseesimeheks sai Rando Undrus.
 

Vallavolikogu esimehe kohale esitati üks kandidaat – Jaanus Barkala (VL Ühinenud Kogukonnad), kes valiti 13 poolthäälega volikogu esimeheks. Aseesimehe kohale esitati samuti üks kandidaat – Rando Undrus, kelle poolt hääletas 15 volinikku.

Volikogu päevakorras oli ka vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine. Lahkumispalve lugesid ette Otepää vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid, Puka vallavanem Andrus Looskari ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Volikogu esimees Jaanus Barkala tänas vallavanemaid tehtud töö eest ning palus vallavalitsustel olla ametis seni, kuni kinnitatakse  uus vallavalitsus.“

Lisaks sellele andus volikogu liige Jaanus Raidal volikogu esimehele üle eelmise koosseisu haldusreformikomisjoni materjalid.

„Minu eesmärgiks on kindlasti töörahu säilitamine ning koostöö kõigi osapoolte vahel,“ sõnas volikogu esimees Jaanus Barkala. „Iga volikogu liige on oma ideede ja ettepanekutega oluline. Leian, et uues, ühinenud Otepää vallas on väga oluline rakendada kaasavat juhtimist ning tahan seda ka ellu viia.“

Järgmine vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. oktoobril kell 15.00, kus on päevakorras uue vallavanema valimine ja vallavalitsuse kinnitamine. Otepää vallavolikogus on 17 liiget.

2017.aasta haldusreformi tulemusena elab ühinenud Otepää vallas 6748 elanikku, uue valla territoorium on 523 km². Otepää valla moodustavad endised Otepää ja Sangaste vallad, 7 Palupera valla küla ning 12 Puka valla küla. 

Fotol: Jaanus Barkala, foto: Monika Otrokova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed