Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
 
Huviringide ajad
 
Rahastusvõimalusi
 
Sangaste seltsimaja
 
Sangaste kihelkonna folklooriansambel Koidu Tähed
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Keeni Põhikool
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Tarbijakaitseamet
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Seltsitegevus

SisukaartPrindi


MTÜ Kodukant Sangaste

Põhieesmärgiks on maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvuskultuuri arendamine ja säilitamine.

Aadress:
Sangaste 67001 Valgamaa

Juhatuse liikmed:
Kati Velner, tel. 523 7637
Maiken Kutsar, tel. 518 6294
Eve Liivamägi, tel. 5381 9251

 

Sangaste Käsitööseltsing

Selts on asutanud Sangastesse käsitöötare, kus on üles pandud kolmed kangasteljed, korraldatakse õpitubasid, viiakse läbi mitmeid käsitöökursusi jne. Kõik käsitööhuvilised on oodatud! Käsitöötare asub AS Silva-Agro vastas (väike pruun maja üle tee). Sissekäik teepoolsest punasest uksest.
Sangaste 67001 Valgamaa

Kontakt:
Heili Freimanis, tel. 5671 1022

Linetants

Populaarsust on võitnud linetantsuga tegelemine. Vallas tegutsevad  2 täiskasvanute rühma: Keenis "Keeniline" ja Sangastes "Lustilised", Keeni koolis tantsivad koolinoored.
Kõikide rühmade juhendajaks on Katrin Kõiv.

Sangaste rühma väike tutvustus www.hot.ee/lustilised

Kontakt:
Katrin Kõiv 5661 1398

Naisrühm "Tanuke"

Keenis tegutseb juba alates 1983.ndast aastast rahvatantsu naisrühm "Tanuke"
Lähemt infot nende kohta leiate nende kdulehelt www.zone.ee/tanuke

Kontakt:
Juhendaja Hiie Vähi 51 981 657

Pensionäride ühendus Härmalõng

Kontakt:
Vaike Tuisk tel 5656 6452

 

MTÜ Sangaste Seltsilised

Kontakt: Tiina Kukk

MTÜ Sangaste Valla Avatud Noortekeskus

Kontakt:  Marju Karavin marjukaravin@gmail.com


Otsing
   
   
Uudised
 
Rahvaküsitluse tulemused
Sangaste Vallavolikogu kinnitas oma 28.04.2017 otsusega nr 17 Sangaste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt:
 
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkulepe on avalikul väljapanekul
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. - 21. mai 2017.
 
Rahvaküsitlus Sangaste, Otepää ja Puka valdade ühinemise kohta
23. - 24. aprillil 2017. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine