Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
SA Innove logo
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Avalik konkurss vee-ettevõtja leidmiseks

18.01.2008

Sangaste Vallavalitsus (aadress Sangaste alevik, Sangaste vald, Valgamaa, 67013) kuulutab välja avaliku konkursi Sangaste vallas Sangaste aleviku, Keeni küla ja Lossiküla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja leidmiseks. Ainuõiguse teostamise aeg on 1. aprill 2008. a – 31. märts 2013. a. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused: 1) pakkuja tegevusalaks on veekogumine, -töötlus ja -varustus; 2) pakkuja teenindusbaas ja -personal asub mitte kaugemal kui 30 km ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnast; 3) pakkuja on maksevõimeline ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust; 4) pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas. Pakkumiskutse dokumente väljastatakse Sangaste Vallavalitsuses alates 28. jaanuarist 2008. a. Pakkumise tagatist ei nõuta. Pakkumine tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumiste esitamise koht on Sangaste Vallavalitsus ja pakkumiste esitamise tähtpäev on 29. veebruar 2008. a kell 10.00. Info telefonil 766 8045


Otsing
   
   
Uudised
 
Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine
Sangaste Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 33 määrati segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused, mis hakkavad kehtima 01.05.2017.
 
Mammograafiabuss Sangastes
Kliinikumi mammobuss on 24. märtsil Sangastes (vallamaja juures) ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
 
Tähelepanu! 23.veebruaril Sangaste Vallavalitsus avatud kell 8.00-12.00
Head Vabariigi aastapäeva!
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine