Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahuldamine

24.09.2008

Vastavalt volikogu majanduskomisjoni ettepanekule otsustas Sangaste Vallavalitsus oma 17. septembri 2008. a korraldusega nr 212 rahuldada kõik vallavalitsusele laekunud taotlused, mis olid esitatud hajaasustuse veeprogrammi raames. Allolevad andmed avalikustatakse “Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi” p 16.4 alusel.

Toetuse saaja: Heino Kristmann
Projekti nimetus: Mägiste külas asuvale Jaanimäe kinnistule puurkaevu rajamine
Toetuse maht: 100 000 krooni
Projekti kogumaht: 173 983 krooni
Projekti eesmärgid: majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
Projekti tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus: kuni 31. detsember 2008. a

Toetuse saaja: Hendrik Vaher
Projekti nimetus: Mäeküla külas asuvale Üti kinnistule salvkaevu rajamine
Toetuse maht: 75 710 krooni
Projekti kogumaht: 113 680 krooni
Projekti eesmärgid: majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
Projekti tegevused: salvkaevu rajamine, vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus: kuni 1. september 2009. a

Toetuse saaja: Brunof Toomsalu
Projekti nimetus: Ädu külas asuvale Toomsalu kinnistule salvkaevu rajamine
Toetuse maht: 57 635 krooni
Projekti kogumaht: 86 540 krooni
Projekti eesmärgid: majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
Projekti tegevused: salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus: kuni 1. september 2009. a
 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine