Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kirjalik enampakkumine kinnistute müügiks

05.11.2008

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
 

1) Mägiste külas asuv Meierei kinnistu (kinnistu registriosa nr 2319240, pindala 15 669 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 100 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 10 000 krooni.

 

2) Lauküla külas asuv Kaose kinnistu (kinnistu registriosa nr 2272540, pindala 4104 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 50 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 5000 krooni.

 

 

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Sangaste vallamaja Sangaste alevik Sangaste vald) hiljemalt 1. detsembriks 2008. a kell 14.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Meierei kinnistu” või “Kaose kinnistu”. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 1. detsembriks 2008. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida “Meierei kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha” või “Kaose kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 2. detsembril 2008. a kell 14.00.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud müüja arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.


Otsing
   
   
Uudised
 
Informatsioon häältelugemise kohta
Otepää valla valimiskomisjon teostab teistkordset häältelugemist 16. oktoobril kell 10.00 Otepää Raekoja III korruse saalis. (Lipuväljak 13, Otepää).
 
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“ on esmakordselt liiklusviisakuse teemal läbiviidav kampaania, mille eesmärk on teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest.
 
Sangaste noorusematk
algus Sangaste bussijaama parklast 30.september kell 10.00
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine