Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Keeni külas valmis reoveepuhasti

07.11.2008

Keeni külas valmis uus reoveepuhasti (biopuhasti) kestvusõhutusega Fil D`Eau 50 endise amortiseerunud OXYD 90 puhasti asemele. Vana puhasti lammutati, paigaldati mahutid, ehitati uus hoone puhastusseadmete teenendamiseks, korrastati biotiigid ja määratleti avariilise järelpuhastuse rakendamise re˛iim. Vastuvõtukomisjon eesotsas vallavanema Kaido Tambergi, keskkonnaspetsialistide Kerstin Nurmõtalo, Avo Zimmermanni, Siim Sibula ja projekteerija Mihkel Grossiga andis valminud objektile hea hinnangu. Ehitaja Wesico Projekt OÜ. Protsessi häälestamine võtab veel paar kuud aega, kuid juba esimene analüüs näitas, et puhastist väljuv vesi vastab nõuetele. See oli teine sellel aastal valminud uus biopuhasti Sangaste aleviku uue biopuhasti järel. Ehitustööde maksumuseks kujunes ligi 3,6 miljonit krooni, millest 3,15 miljonit krooni rahastati Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KiK) poolt.


Otsing
   
   
Uudised
 
Haldusterritoriaalsetest muudatustest Otepää vallas
Alates 21.oktoobrist 2017, pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamist, on tekkinud uus avalik-õiguslik juriidiline isik – Otepää vald. Otepää valla halduskeskus asub Otepää linnas.
 
Otepää Naisselts ootab kandidaate valla Aasta isa nimetusele
Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
 
Otepää valla valimiskomisjon kinnitas valimistulemused
20. oktoobril 2017 kinnitas Otepää valla valimiskomisjon valimistulemused. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad otsuse avalikustamisele järgneval päeval.
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane