Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
SA Innove logo


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

10.02.2009

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 25. veebruaril 2009.a Sangaste Seltsimajas kell 16:00
 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab Sangaste vallas kavandatavale tavajäätmete töötlemise terminalile teostatud „Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamise” aruande valmimisest, keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tavajäätmete biomehhaaniline töötlemine DOME meetodil kuni 25 000 tonni põlevjäätmete ja kuni 30 000 tonni rekultiveerimismaterjali tootmiseks.

Keskkonnamõju hindamise käigus kaaluti kavandatava tegevuse jaoks nelja asukohaalternatiivi (Keeni jäätmejaam, Punga maaüksus (katastriüksuse tunnus 72402:003:0324), Punga maaüksus (katastriüksuse tunnus 72402:003:0322) ja Kõlli maaüksus Lauküla külas (katastriüksuse tunnus 72402:003:0012)). Parimaks asukohaalternatiiviks osutus Kõlli maaüksus Lauküla külas.

Arendaja on OÜ Ecocleaner (kontaktisik: Tommy Biene, tel 56677206, e-post: tommy.biene@ecocleaner.ee), otsustaja ja järelevalvaja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon (kontaktisik Maikel Daniel, tel 7666153, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee). Keskkonnamõju hindab OÜ Alkranel (reg.-kood 10607878), juhtivekspert Alar Noorvee (litsents KMH0098; tel 5540579, e-post: alar@alkranel.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruandega  saab tutvuda ja esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööpäeviti kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon Valga kontoris (aadressil Kesk tn 12, Valga), Sangaste Vallavalitsuses (Sangaste 67013 Valgamaa) ja OÜ Alkranel kodulehel (http://www.alkranel.ee) kuni 25.02.2009.

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine
Sangaste Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 33 määrati segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused, mis hakkavad kehtima 01.05.2017.
 
Mammograafiabuss Sangastes
Kliinikumi mammobuss on 24. märtsil Sangastes (vallamaja juures) ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
 
Tähelepanu! 23.veebruaril Sangaste Vallavalitsus avatud kell 8.00-12.00
Head Vabariigi aastapäeva!
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine