Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

10.02.2009

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 25. veebruaril 2009.a Sangaste Seltsimajas kell 16:00
 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab Sangaste vallas kavandatavale tavajäätmete töötlemise terminalile teostatud „Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamise” aruande valmimisest, keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tavajäätmete biomehhaaniline töötlemine DOME meetodil kuni 25 000 tonni põlevjäätmete ja kuni 30 000 tonni rekultiveerimismaterjali tootmiseks.

Keskkonnamõju hindamise käigus kaaluti kavandatava tegevuse jaoks nelja asukohaalternatiivi (Keeni jäätmejaam, Punga maaüksus (katastriüksuse tunnus 72402:003:0324), Punga maaüksus (katastriüksuse tunnus 72402:003:0322) ja Kõlli maaüksus Lauküla külas (katastriüksuse tunnus 72402:003:0012)). Parimaks asukohaalternatiiviks osutus Kõlli maaüksus Lauküla külas.

Arendaja on OÜ Ecocleaner (kontaktisik: Tommy Biene, tel 56677206, e-post: tommy.biene@ecocleaner.ee), otsustaja ja järelevalvaja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon (kontaktisik Maikel Daniel, tel 7666153, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee). Keskkonnamõju hindab OÜ Alkranel (reg.-kood 10607878), juhtivekspert Alar Noorvee (litsents KMH0098; tel 5540579, e-post: alar@alkranel.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruandega  saab tutvuda ja esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööpäeviti kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon Valga kontoris (aadressil Kesk tn 12, Valga), Sangaste Vallavalitsuses (Sangaste 67013 Valgamaa) ja OÜ Alkranel kodulehel (http://www.alkranel.ee) kuni 25.02.2009.

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain