Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
SA Innove logo


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kirjalik enampakkumine kinnisasjade müügiks

14.04.2009

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:

1) Tiidu külas asuv Pargi kinnistu (kinnistu registriosa nr 2390940, pindala 6919 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 100 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 10 000 krooni.

2) Lauküla külas asuv Looallika kinnistu (kinnistu registriosa nr 2384340, pindala 17 517 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 80 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 8000 krooni.

3) Lauküla külas asuv Kaose kinnistu (kinnistu registriosa nr 2272540, pindala 4104 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 20 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 2000 krooni.

4) Mägiste külas asuv Meierei kinnistu (kinnistu registriosa nr 2319240, pindala 15 669 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 80 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 8000 krooni.

5) Keeni külas Keeni tee 8-5 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 2098540, üldpind 48,6 m2). Pakkumise alghind 150 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 15 000 krooni.

6) Keeni külas Keeni tee 8-6 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 2098640, üldpind 58,8 m2). Pakkumise alghind 200 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 20 000 krooni.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Sangaste vallamaja Sangaste alevik Sangaste vald) hiljemalt 4. maiks 2009. a kell 14.00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava kinnisasja nimi. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 4. maiks 2009. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida millise kinnisasja eest osavõtumaks ja tagatisraha tasutakse.

Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 5. mail 2009. a kell 14.00.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud müüja arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Objektidega tutvada soovijatel palun ühendust võtta abivallavanem Tõnu Saarmaniga. Telefon 5203238


Otsing
   
   
Uudised
 
Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine
Sangaste Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 33 määrati segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused, mis hakkavad kehtima 01.05.2017.
 
Mammograafiabuss Sangastes
Kliinikumi mammobuss on 24. märtsil Sangastes (vallamaja juures) ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
 
Tähelepanu! 23.veebruaril Sangaste Vallavalitsus avatud kell 8.00-12.00
Head Vabariigi aastapäeva!
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed