Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Aadressandmete korrastamine

05.11.2009

Aadressandmete korrastamine

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 251 "Aadressiandmete süsteem" tuleb kogu vabariigis korrastada aadressiandmed. Süsteem on käivitatud 01.01.2009 ning sellega on esialgu liidestunud Maaregister, Ehitisregister ja Kohanimeregister. Riikliku Kohanimeregistri avalik teenus on kättesaadav järgmisel aadressil:  http://xgis.maaamet.ee/knravalik/. Aadressi määramise üks põhieesmärke on tagada, et adresseeritav objekt oleks hõlpsasti leitav. See kindlustab ka elutähtsate üksuste - kiirabi ja päästeteenistuse kiirema kohalejõudmise kriisiolukorras.

Kohalike omavalitsuste jaoks toob uus süsteem kaasa vajaduse korrastada maaüksuste, hoonete ja korterite koha-aadressid vastavalt eelmainitud määruse nõuetega. Muuta tuleb katastriüksuste nimed, mis ei vasta kohanime seaduse nõuetele. Näiteks on sobimatud nimed, mis sisaldavad numbreid (Savi I, Kõngi II),tähti (Sarapuu A-48), samanimelised maaüksused ühes külas jne. Seni nimetavas käändes olevate maaüksuste nimed muudetakse ainsuse omastavasse käändesse. Kõiki muutusi ei ole võimalik siinkohal välja tuua.

Kompaktse asustusega aladel on vajalik maaüksuse lähiaadress määrata tema lähedal asuva tänava (liikluspindade) järgi.  Täna on Sangaste alevikus ja Keeni külas palju selliseid maaüksuseid/kinnistuid, mille lähiaadress ei ole määratud mitte liikluspinna järgi, vaid on maaüksuse nimeline. Samuti tuleb vaadata, kas moodustada väikekohti ning määrata uusi kohanimesid. Kohanime määramise eelteate avalikustame ajalehes Otepää Teataja ja valla veebilehel. Etteantud tähtaja jooksul (vähemalt 15 päeva) on igaühel õigus anda arvamus nimevaliku kohta. Kohanime määramise võib algatada ka juriidiline või füüsiline isik, kui teeb omavalitsusele vastava taotluse. Taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Nimevaliku lähtekohad annab kohanimeseaduse § 13. Eelistada tuleb nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt.

Elanike jaoks toob aadresside korrastamine kaasa mõningaid ebamugavusi, kuid pikemas perspektiivis saab adresseerimise süsteem selgemaks ning aitab pigem inimeste igapäevaelule kaasa. Aadresside määramise põhieesmärk on tagada, et adresseeritav objekt oleks hõlpsasti leitav. Aadresside korrastamisega  kaasneb kodanikule kohustus teatada oma teenusepakkujatele uus aadress. Vallavalitsus edastab uued andmed maksu-ja tolliametile, rahvastikuregistrile ja ehitisregistrile.

Kõigil Sangaste valla maaomanikel, kelle maa nimel järgneb number ( I,II,III jne) või on küsimusi aadressandmete korrastamisest võtta ühendust Sangaste Vallavalitsusega tel. 766 8048, e­-posti aadress kati@sangastevv.ee. Küsimused ja arutelud on teretulnud.

 

 

Maakorraldaja Kati Kala

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg