Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kirjalik enampakkumine kinnisasjade müügiks

21.01.2010

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:

1) Mäeküla külas asuv Kivestiku kinnistu (kinnistu registriosa nr 2445540, pindala 15 323 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 500 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 50 000 krooni;
2) Tiidu külas asuv Pargi kinnistu (kinnistu registriosa nr 2390940, pindala 6919 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 100 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 10 000 krooni.
3) Lauküla külas asuv Looallika kinnistu (kinnistu registriosa nr 2384340, pindala 17 517 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 80 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 8000 krooni.
4) Lauküla külas asuv Kaose kinnistu (kinnistu registriosa nr 2272540, pindala 4104 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 20 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 2000 krooni.
5) Keeni külas Keeni tee 8-5 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 2098540, üldpind 48,6 m2). Pakkumise alghind 150 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 15 000 krooni.
6) Keeni külas Keeni tee 8-6 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 2098640, üldpind 58,8 m2). Pakkumise alghind 200 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 20 000 krooni.
Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Sangaste vallamaja Sangaste alevik Sangaste vald) hiljemalt 28. jaanuariks 2010. a kell 14.00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava kinnisasja nimi. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 28. jaanuariks 2010. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida millise kinnisasja eest osavõtumaks ja tagatisraha tasutakse.
Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 29. jaanuaril 2010. a kell 10.00.
Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud müüja arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
Täiendav info telefonil 518 2016 Kaido Tamberg

Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg