Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Mootorsaaniradade arengukava avalik väljapanek

30.04.2010

07.-21.05.2010 toimuvad Otepää piirkonna (Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Rõngu, Urvaste, Sõmerpalu, Kanepi, Valgjärve vallad) mootorsaaniradade arengukava avalik väljapanek ja arutelud.


 

Avalikule väljapanekule ning arutelule ootame kõigist üheksast vallast eelkõige maaomanikke, kes kasutavad või planeerivad kasutada mootorsaane oma talvises igapäevaelus, samuti ootame kohalikke ettevõtjaid, kes juba tegelevad turismiga või plaanivad sellega alustada ning on huvitatud mootorsaanituristide sihtrühmast ning saaniradade kulgemisest oma ettevõtluspiirkonnas.


Väljapaneku ja arutelu käigus soovime saada konstruktiivseid ettepanekuid rajatrassi kulgemise kohta.


Arengukava materjalide ja kaartidega on võimalik tutvuda Otepää valla veebileheküljel www.otepaa.ee rubriigist “Areng ja planeerimine” -> “Projektid”-> “Otepää regiooni lumesaaniradade arendamine”. Küsimused, ettepanekud ja vastuväited on võimalik esitada nii suuliselt kui kirjalikult samal perioodil Otepää Vallavalitsuse arendusnõunikule Merlin Müür, merlin.myyr@otepaa.ee , tel. 515 7487.


Kõik soovid ja ettepanekud registreeritakse ning nendega püütakse arengukava teostusel maksimaalselt arvestada.


Otepää Vallavalitsus sai 2009.a suvel üle 400 000 krooni toetust Norra ja EMP finantsmehhanismide fondist projektile “Otepää regiooni lumesaaniradade arendamine”. Projekti eesmärgiks on Põhjamaade mudeleil baseeruva lumesaanivõrgustiku väljaarendamine Otepääl ja selle lähiümbruses.


Otsing
   
   
Uudised
 
Informatsioon häältelugemise kohta
Otepää valla valimiskomisjon teostab teistkordset häältelugemist 16. oktoobril kell 10.00 Otepää Raekoja III korruse saalis. (Lipuväljak 13, Otepää).
 
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“ on esmakordselt liiklusviisakuse teemal läbiviidav kampaania, mille eesmärk on teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest.
 
Sangaste noorusematk
algus Sangaste bussijaama parklast 30.september kell 10.00
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht