Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Mootorsaaniradade arengukava avalik väljapanek

30.04.2010

07.-21.05.2010 toimuvad Otepää piirkonna (Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Rõngu, Urvaste, Sõmerpalu, Kanepi, Valgjärve vallad) mootorsaaniradade arengukava avalik väljapanek ja arutelud.


 

Avalikule väljapanekule ning arutelule ootame kõigist üheksast vallast eelkõige maaomanikke, kes kasutavad või planeerivad kasutada mootorsaane oma talvises igapäevaelus, samuti ootame kohalikke ettevõtjaid, kes juba tegelevad turismiga või plaanivad sellega alustada ning on huvitatud mootorsaanituristide sihtrühmast ning saaniradade kulgemisest oma ettevõtluspiirkonnas.


Väljapaneku ja arutelu käigus soovime saada konstruktiivseid ettepanekuid rajatrassi kulgemise kohta.


Arengukava materjalide ja kaartidega on võimalik tutvuda Otepää valla veebileheküljel www.otepaa.ee rubriigist “Areng ja planeerimine” -> “Projektid”-> “Otepää regiooni lumesaaniradade arendamine”. Küsimused, ettepanekud ja vastuväited on võimalik esitada nii suuliselt kui kirjalikult samal perioodil Otepää Vallavalitsuse arendusnõunikule Merlin Müür, merlin.myyr@otepaa.ee , tel. 515 7487.


Kõik soovid ja ettepanekud registreeritakse ning nendega püütakse arengukava teostusel maksimaalselt arvestada.


Otepää Vallavalitsus sai 2009.a suvel üle 400 000 krooni toetust Norra ja EMP finantsmehhanismide fondist projektile “Otepää regiooni lumesaaniradade arendamine”. Projekti eesmärgiks on Põhjamaade mudeleil baseeruva lumesaanivõrgustiku väljaarendamine Otepääl ja selle lähiümbruses.


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine