Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kool koputab kolinal uksele

26.08.2010

Tere kogukonna koolilapsed, nende vanemad ja vanavanemad, kaasatundjad ja tunniandjad!
 

September astub sisse ja sunnib kooliuksed avali. Keegi siseneb sinna ootuste ja lootustega, kellelgi on ikka ka vist pisut vastumeelne peale kuuma suve koolikohustuse alla painduda. Aga nii on seatud ja nii on vaja. Meil on tore kool, mille Teie kõik oma kohalolekuga veelgi toredamaks muudate. Et aga kool ikka päris omaks saaks, on vaja osalustunnet ja ühtekuulumise adumist. See polegi nii kerge saavutada, aga kui tunnetad, siis naudid. Et koolis oleks hea atmosfäär, selleks peab igaüks oma panuse andma. Õpetajad, kui jagajad, peavad sammu allapoole tulema ja õpilased, kui omandajad sammu ülespoole  vastu astuma.

 Empaatiavõime peab mõlemalt poolt kasvama ja üksteisega arvestamine sagenema. Me ei saa lubada oma väikses ja koduses koolis mentaliteeti, et kõiges halvas on süüdi vaid üks osapool ja kõik, mis hea, on ühepoolse töö vili. Siin on kõik ja alati omavahelises seoses. Ainult respekti-  ja vastastikuse austuse kultiveerimisega saavutame normaalse ja viljaka töökeskkonna. Austus ja väärikus algab vähesest. Vähest ongi vahel raskem teha, kui paljut. See lihtsalt tundub nii. Algatuseks ja ühe uue traditsiooni võimalikuks sisseviimiseks kutsun üles alustama diskussiooni selle üle, et  õpetajad ja õpilased võiksid ametlike tundide ajal üksteist Teietada. Seda vaatamata sugulus- ja sõprussidemete sügavusele ning sümpaatiatele-antipaatiatele. Selline traditsioon on olnud ja on mitmetes teisteski koolides ning see süvendab omavahelist lugupidamist. Eeldatavasti ka meil õpilased teietavad õpetajaid kooliajal ja miks ei võiks ka õpetaja õpilase poole teietades pöörduda?! Mis arvate?  Mida arvavad õpilased ja mida õpetajad? Andke tagasisidet, et kas see viiks edasi või tooks tagasi.


Kooliaeg on eneses kasvamise aeg ja edenemise aeg. Siin on nii võlu, kui valu, sest see on töö nii ühelt, kui ka teiselt poolt. See on töö nii , et Teie kõigi olemine sujuks ja iga inimese tunne seda teha võimalikult õdusam oleks. Meie noored on olnud aktiivsed ja tublid oma asjaajamistes. Väga sooviks, et ka kooli enda asjades suurema kodanikujulgusega kaasa räägiksite, kiidaksite ja kritiseeriksite vajadusel. Teie olete meie riigi tulevik ja see on ka teie õigus. Samuti peaks suurenema kogukonna lastevanemate roll kooliasjades kaasarääkimisel  ja ka kaasaaitamisel. Meie laste käekäik on ju meie kõigi asi ja kaasvastutus ning asjade selgeksrääkimised, koostegemised ja koosolemised on vaid tsemendiks kogukonna kokkukasvamisel.


Soovin Teile, armsad koolitatavad, kallid lastevanemad ja austatud õpetajad koos kõigi kaasosalistega, konstruktiivset koostööd, edurohkust ja tugevat tervist koolikannatustele ja –rõõmudele kaasaelamisel!  Kenat koolialgust!

Kaido Tamberg
Sangaste vallavanem


Otsing
   
   
Uudised
 
Informatsioon häältelugemise kohta
Otepää valla valimiskomisjon teostab teistkordset häältelugemist 16. oktoobril kell 10.00 Otepää Raekoja III korruse saalis. (Lipuväljak 13, Otepää).
 
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“ on esmakordselt liiklusviisakuse teemal läbiviidav kampaania, mille eesmärk on teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest.
 
Sangaste noorusematk
algus Sangaste bussijaama parklast 30.september kell 10.00
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed