Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Detailplaneeringu algatamine

08.10.2010

Sangaste Vallavolikogu 29. septembri 2010 otsusega nr 20 algatati Kurevere külas asuva Kirikumõisa kinnistu detailplaneering.
 

Planeeritava ala suurus on 21,65 ha. Vastavalt taotlusele kavandatakse planeeritavale alale kala- ja vähikasvatuse tiikide süsteem, majandus-, tootmis- ja abihooned ning elamu. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine ja tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha  määramine.

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Sangaste Vallavalitsus (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013). Detailplaneeringu koostajaks on aktsiaselts Kobras  (aadress Teguri 37B Tartu 50107). Detailplaneeringu kehtestajaks on Sangaste Vallavolikogu (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013).

Detailplaneeringuga kavandavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. 

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Sangaste Vallavalitsuses (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013).

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“
Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.“ on esmakordselt liiklusviisakuse teemal läbiviidav kampaania, mille eesmärk on teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest.
 
Sangaste noorusematk
algus Sangaste bussijaama parklast 30.september kell 10.00
 
Uued töötajad Sangaste Vallavalitsuses
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine