Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Detailplaneeringu algatamine

08.10.2010

Sangaste Vallavolikogu 29. septembri 2010 otsusega nr 20 algatati Kurevere külas asuva Kirikumõisa kinnistu detailplaneering.
 

Planeeritava ala suurus on 21,65 ha. Vastavalt taotlusele kavandatakse planeeritavale alale kala- ja vähikasvatuse tiikide süsteem, majandus-, tootmis- ja abihooned ning elamu. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine ja tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha  määramine.

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Sangaste Vallavalitsus (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013). Detailplaneeringu koostajaks on aktsiaselts Kobras  (aadress Teguri 37B Tartu 50107). Detailplaneeringu kehtestajaks on Sangaste Vallavolikogu (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013).

Detailplaneeringuga kavandavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. 

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Sangaste Vallavalitsuses (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013).

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
83. Restu Spordipäev
06.augustil 2017 kell 10.00 Restu spordiplatsil
 
Sangaste Rukki päev
05.augustil 2017 algusega 10.00 Sangaste lossi õuel
 
Valgamaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Valgamaal projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval a
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine