Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
SA Innove logo
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Muudatused jäätmeseaduses

06.12.2010

Tähelepanu korraldatud jäätmeveost vabastatud isikud!Alates 19.07.2010. a on jäätmeseadusesse sisse viidud muudatus, mille kohaselt võib jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada erandkorras vaid juhul, kui kinnistul ei elata või kinnist
 

 Antud muudatus hõlmab ka suvilate perioodilist kasutust, kus jäätmete hooajaline tekkimine tekitab vajaduse jäätmeveost vabastamise järele sügisel ja talvel kui suvekodus ei viibita. 
Seoses seaduse uue muudatusega tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui seda kinnitust 20. jaanuariks kinnistu asukohajärgsesse omavalitsusse pole saabunud, loetakse jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse, juhul kui kinnistul endiselt ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada vallavalitsusele hiljemalt 20.  jaanuariks 2011. a sellekohane kirjalik kinnitus.  
Kinnituse palume saata aadressil: Sangaste Vallavalitsus Sangaste alevik Valgamaa 67013 või e-posti aadressil sangaste@sangastevv.ee  

 

Maakorraldaja Kati Kala

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine
Sangaste Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 33 määrati segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused, mis hakkavad kehtima 01.05.2017.
 
Mammograafiabuss Sangastes
Kliinikumi mammobuss on 24. märtsil Sangastes (vallamaja juures) ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
 
Tähelepanu! 23.veebruaril Sangaste Vallavalitsus avatud kell 8.00-12.00
Head Vabariigi aastapäeva!
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht