Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Jõulumelu ja ilmaelu

27.12.2010

Me võime olla rikkad või vaesed, targad või lollid, kiired või aeglased, ilusad või kaunid, mehed või naised.
 

Üks on aga kindel, et tiiru ümber päikese teeme kõik koos  ühes planeet Maaga täpselt ühe ajaga ja maakeralt maha astuda või ette tõtata saavad vaid surnud ja vaimult õndsad. Nüüd on jälle üks ring selles  ringmängus nimega ,,elu” tehtud ja aeg korraks tagasi ja siis jälle edasi vaadata. Aasta on olnud, nagu ta oli. Igale omamoodi - kellele hea ja kellele parem. Sangaste vallal on läinud suuremate viperusteta ja omal tasasel moel. Meil on valminud eurorahade toel pansionaat, käivitunud Sangaste asulat läbiva tee remont ja kergliiklustee ning uue tänavavalgustuse ehitus, mis peaks lõppema järgmiseks sügiseks. Kenasti särab ka juba ,,lennuväljaks” ristitud Sangaste haljasala esimene  järk. 

Ees ootavad vastused projektitaotlustele Keeni asula soojamajanduse osas, millest sõltub ka selle asula ühiskütmise saatus ja mida me siis koos kõigi asjassepuutuvatega kusagil jaanuaris tõsiselt arutame. Enne vastuse teadasaamist rahastajatelt ei ole sisulist mõtet kirgi kütta, sest nagu Gruusia vanasõnagi ütleb, et hüppa, palju jaksad, aga oma pepust sa ikka kõrgemale ei hüppa. Ootame otsuseid, et saaks ise otsustada. 

Kui peaksid tulema positiivsed vastused Sangaste lossi projektitaotlustele, siis näeme varsti ka Lossiküla hoopis uues valguses ja ärielu olulist elavnemist turisminduse osas. Veel tahaks Keeni rahvaga nõu pidada, et kuidas korraldada sealset asula kujundust ja mida saaks koos teha asulamiljöö parendamiseks ja elukeskkonna kaunistamiseks. Koos kokkulepitu tahaks ka ellu viia. Sangaste ,,punane maja” ootab samuti korrastamist  käsitöö ja kunstikojaks ning sotsiaalfunktsioonide tarbeks. Ideid juba on ja raha otsime.

On olnud hea aasta kultuurielu kohapealt ja isetegemise osas. Meie noored on aktiviseerumas ja vanad jätkuvalt organiseeritult koostegutsemas. Isetegevus lokkab ja ilusaid ühisüritusi jätkub meie hea ,,kulturnik” Merle taktikepi abiga ja ka ilma abita. Elu käivitumisega meil enam probleeme pole ja selles  osas anname paljudele  teistele võrdluses sada silma ette.

Veel  tahaks jõuda 2011aastal  ,,Sangaste” raamatu ilmutamiseni või vähemalt väljaandmisküpseks saamiseni ja saada valmis ka ,,Rukkimonumendi” tehnilise teostuse projekti, et liikuda edasi selle teostamise poole.

Hariduse vallas tahaks otsida uusi ideid ja lahendusi meie konkurentsivõime tõstmiseks ja hariduse kvaliteedi edendamiseks. Oleme taotlemas ka raha, et teha kooli ventilatsioon lõpuni, sest puhas õhk on elukvaliteedi näitaja ja tervise tugi meie lastele. Öeldakse küll, et õhk ei maksa midagi, aga maksab ikka! Samuti otsime rahastamist võimla põrandate vahetuseks ning remondiks ja inventari uuendamiseks nii kooliperele, kui ka muu kogukonna tarbeks. Vaja on kuidagi murda ka Maanteeameti põikpäisus parki viiva koolitee ohutuma ülekäiguraja rajamiseks.

Plaanis on ka Sangaste teispool maanteed asuvate elamute ühendamine ühise veevärgiga nii, et ka nemad puhastatud vett pruukida saaks. Sellega oleks kõik meie asulad veepuhastusseadmetega ühisvõrgus.  

Hea oli tõdeda, et esmakordselt näitasid selle aasta statistikaandmed korraks valla elanikkonna kasvu pikkade aastate jooksul ja jääb vaid loota, et sünnib uus trend ja elanike väljavool vallast peatub ja et tegu pole vaid juhusliku statistilise anomaaliaga. See oleks minu vaga uusaastasoov vallale. Rahadega võib ju raske olla, aga rahvaga võiks rikkam olla!

Lumi sai ja saab meie vallas lükatud omaenese talunike ja ettevõtjate abiga ja kuigi aasta tõotab selles osas tulla kulukas ja keeruline nii, nagu eelminegi, saame hakkama. Eelmise aasta karm talv suurendas kordades meie kütte- ja lumetõrje kulu ja ka uus näitab hambaid. Tuleb lihtsalt hakkama saada ja suhtuda arusaavalt sellesse, et seetõttu mõni muu asi ka tegemata jääb. Soe ja liikumine on siiski esmavajadused! 

Tahan meie headele siinolevatele ja ka siitläinud omakandile kaasaelavatele noortele ja vähemnoortele soovida rõõmu elust, edu ja head tervist! Olge oma juurte üle uhked ja tundke sellest tuge, et siit pärit olete! Meie headele ettevõtjatele ikka ettevõtlikust, kenamat kasumimarginaali ja teadmist, et olete kogukonnale vajalikud ja hinnatud oma panustatu eest siia ellu ning hea, et just Teie meil siin olemas olete! Headele eakamatele koosolemisrõõmu, stabiilset tervist ja rohkem ikka ka materiaalset ollust, et elu ikka parem oleks, kui mullu! Naabrirahvale jõudu ja jõukust, sest hea ja rahulolev naaber on kuldaväärt, näljas ja paljas mureks kaelas!

Hea kogukond! Kõigile meile lustakat aastavahetamist, ilusat elu uuel aastal ja enesega rahulolutunnet parajal määral põue, sest meie olemegi see elu siin ja see jõud, mis liidab ja parendab! Head uut!

 

Kaido Tamberg

Sangaste vallavanem

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehe loomine