Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
SA Innove logo
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kiisa detailplaneeringu avalik väljapanek

31.01.2011

Sangaste Vallavolikogu 27. jaanuari 2011 otsusega nr 6 on vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud Restu külas asuva Kiisa kinnistu detailplaneering.
 

Planeeritav maa-ala asub Otepää Looduspargis, Narura 2000 alal. Kinnistu suurus on 27,7 ha (katastritunnus 72401:003:0471). Planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist 2 maaüksuseks (POS 1 suurusega 25,4558 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 75% ja ärimaa 25% ning POS 2 suurusega 2,6189 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). POS 1 soovitakse arendada ja väljaehitada Kiisatamme turismitalu, kuhu nähakse ette maksimaalselt 18 uue hoone ehitusõigus. Turismitalus soovitakse luua erinevaid võimalusi majutuseks, ööbimiseks, aktiivseks puhkuseks ning tutvustada erinevate maade saunakultuuri. Turismitallu planeeritakse ka erinevad võimalused seminaride, koolituste, teemapäevade ja –laagrite läbiviimiseks. POS 2 ehitusõigust käesoleva planeeringuga ei määrata. Kiisa kinnistul kavandatud tegevus vastab Sangaste valla arenguvisioonidele ja valla üldplaneeringus seatud tingimustele ning seega pole käesolev detailplaneering üldplaneeringut muutev. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.-28.veebruar 2011.a. 

Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Küsimusi ja ettepanekuid saab saata e-posti aadressil sangaste@sangastevv.ee  või aadressil Sangaste Vallavalitsus Sangaste alevik Valgamaa 67013.

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine
Sangaste Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 33 määrati segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused, mis hakkavad kehtima 01.05.2017.
 
Mammograafiabuss Sangastes
Kliinikumi mammobuss on 24. märtsil Sangastes (vallamaja juures) ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
 
Tähelepanu! 23.veebruaril Sangaste Vallavalitsus avatud kell 8.00-12.00
Head Vabariigi aastapäeva!
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg