Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Restu vesiveski keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu teade

12.10.2011

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 27. oktoobril 2011. a algusega kell 14.00 Sangaste vallamajas.
 

 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 21 ja § 16 kohaselt  teatab MTÜ Restu Ökoküla  Restu vesiveski vee erikasutusloa taotlemisel algatatud  keskkonnamõju hindamise programmi avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest.
Kavandatud tegevuseks on vee erikasutus, milleks on Restu paisjärve jätkuv paisutamine Väike-Emajõel võimalusega kasutada vee-energiat elektri tootmiseks ja veskiseadmete käitamiseks. Selleks on vaja rekonstrueerida paisregulaatori liigveelask ja rajada paisule kalapääs ning puhastada kinnikasvav paisjärv setetest.
Kavandatu arendajaks on MTÜ Restu Ökoküla ja otsustaja (vee-erikasutusloa andja) on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon. 
Lisateavet  programmi  kohta  saab  küsida  MTÜ  Restu  Ökoküla  juhatuse  liikmelt
(kontaktisik) Jüri Raisma, telefon 5030595.
Programmi koostas vastutav keskkonnaekspert Rein Kitsing (litsentsi nr KMH0020).  Programmiga saab tutvuda 12.10.-26.10.2011. a järgmistes kohtades:
Sangaste vallavalitsuse kodulehel / ja kohapeal vallavalitsuse
hoones. 

Keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi  esitada  26.  oktoobrini  2011  arendajale: MTÜ  Restu  Ökoküla  kontaktisikule  Jüri Raisma, elukoht Tallinn, Valguse 11A, või e-posti aadressile: restuveski@gmail.com   ning  KMH eksperdi e-posti aadressile rein@merin.ee Rein Kitsing (telefon +372 505 8961).
 

>>
Restu vesiveski keskkonnamõjude hindamise programm


Otsing
   
   
Uudised
 
Rahvaküsitluse tulemused
Sangaste Vallavolikogu kinnitas oma 28.04.2017 otsusega nr 17 Sangaste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt:
 
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkulepe on avalikul väljapanekul
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. - 21. mai 2017.
 
Rahvaküsitlus Sangaste, Otepää ja Puka valdade ühinemise kohta
23. - 24. aprillil 2017. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht