Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Keskkonnaameti avalik istung

25.01.2012

Keskkonnaamet teatab, et on valminud OSAÜHING SANVA (registrikood 10353627, aadress: Keeni küla, Sangaste vald, Valgamaa) jäätmete taaskasutamiseks ning ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks antava jäätmeloa eelnõu.
 

Tegevuse lühikirjeldus: jäätmekäitluskohad asuvad Valga maakonnas Sangaste vallas Sangastes ja Keenis. Aastas käideldakse 900 t  puidujäätmeid ja 300 t ohtlikke aineid sisaldavat puitu (kasutuselt kõrvaldatud raudteeliiprid) soojusenergia tootmise eesmärgil.


Haldusmenetluse seaduse § 48 lõigete 1 ja 2 alusel paneb Keskkonnaamet õigusakti eelnõu koos seletuskirjaga ja taotlusele lisatud ning menetluse käigus haldusorganile esitatud või tema poolt koostatud muude asjasse puutuvate oluliste dokumentidega avalikkusele tutvumiseks välja.
Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 786 8360, e-post: voru@keskkonnaamet.ee). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/sadr


Keskkonnaamet viib asja arutamiseks läbi avaliku istungi 02.02.2012 Sangaste Vallavalitsuses kell 15.30.

Keskkonnaamet

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg