Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Miks jäätmeveo hind tõuseb?

15.02.2012

Alates selle aasta 1. aprillist tõusevad jäätmeveo hinnad Valgamaa I jäätmeveo piirkonnas. Iga hinnatõus on kahtlemata ebameeldiv ja vajab pikemat selgitamist.
 

Esmalt aga kasutaks võimalust tänada  kõiki meie kliente meeldiva koostöö ja mõistva suhtumise eest ning vabandada nende ees, kelle teenindamisel on tulnud ette möödalaskmisi.
Nüüd aga sisulise poole juurde. AS Veolia Keskkonnateenused osales jaanuaris 2009 avalikul konkursil „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Valga maakonna I jäätmeveo piirkonnas“ ning valiti teenusepakkujaks kui soodsaima hinna pakkuja. Jäätmeveo ainuõiguse tähtajaks oli kaks aastat ja teenuse pakkumist alustati 1. juulist 2009.
Jäätmeveo kulud koosnevad erinevatest komponentidest, millest suurimad on
segaolmejäätmete käitlemise teenustasud ning kulud mootorikütusele.
Kui võrrelda pakkumise esitamise ajal kehtinud kütusehindu tänasega tuleb paraku tõdeda, et diiselkütuse, mida kasutavad kõik jäätmeveokid, hind on vahepealse ajaga tõusnud pea 55 protsenti. 
Arvudesse ümber panduna tasume täna 1,15 eurot algse 0,73 euro asemel iga diiselkütuse liitri eest.  Lisaks on kulud kütusele iga tonni jäätmete kokku kogumiseks Valgamaal veidi suuremad ka seetõttu, et siin ei asu lähipiirkonnas ühtegi prügilat.
Pärast Valga prügila sulgemist, tuleb maakonna jäätmed transportida nõuetele vastavasse prügilasse (hetkel Paikuse prügilasse Pärnumaal) ning ka need kulud on arvestatud jäätmeveo teenustasusse.
Mootorikütuse hinnatõusu põhjuseid teab lehelugeja isegi ning nende lahkamisele pole  mõtet leheruumi raisata. Küll aga vajab lahti seletamist teise tähtsa kulukoha - jäätmete käitlustasu - ehk lihtsamalt öeldes prügila vastuvõtu tasude tõus.
Jäätmete käitlustasu on nagu kütuski pakkumise esitamise ajal kehtinud hindadega võrreldes kallinenud. Täpsemalt 12 protsenti. Kui 2009. aastal tuli käitlustasu eest välja käia 42,02, siis 2012. aastal 47,26 eurot. 
Jäätmekäitluskoha vastuvõtu tasud on kallinenud saastetasu lisandumise tõttu (vastavalt keskkonnatasude muutmiseseadusele 06.06.2009).
Piltlikult öeldes läheb jäätmete prügilasse maha matmine igal aastal hüppeliselt kallimaks. Keskkonnatasude tõstmine teenib pikemas perspektiivis eesmärki, et järjest vähem jäätmeid viidaks prügilasse ja üha enam suunataks neid taaskasutamisse. Jäätmete tarvilikuks muutmise näideteks võiks tuua kompostimise või siis jäätmete põletamise energia saamiseks. Mõlemad on meetmed, mis üha sagedamini meedia vahendusel inimesteni jõuavad.
Positiivse noodina annab uute kasutusvaldkondade leidmine lootust, et jäätmeveo hinnad tulevikus inimestele soodsamaks kujunevad.
Eelnevat lühidalt kokku võttes: jäätmete käitlus- ja kütusekulu moodustavad jäätmeveo teenushindadest olulise osa ja nende kulude märkimisväärse kasvu tõttu ei kata 2009. aastal AS Veolia Keskkonnateenuste avalikul konkursil pakutud ja edukaks tunnistatud teenushinnad tänaseid jäätmeveo ja käitlusega seotud otsekulusid Valgamaa esimeses jäätmeveo piirkonnas.
Vastavalt pakkumise kutsedokumentidele ja jäätmevedu reguleerivatele õigusaktidele saab vedaja taotleda avalikul konkursil esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises nimetatud teenustasude suuruse muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmeveokulusid.


Steve Villmann
Lääne regiooni müügijuht
AS Veolia Keskkonnateenused 
 

Jäätmeliik
Kategooria jäätmemahuti suurus
m3
Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (EUR)
Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (EUR)
Segaolmejäätmed
Jäätmekott
Kuni 0,05
1,77
2,12
Kuni 0,08
2,11
2,53
Kuni 0,14
2,27
2,72
Kuni 0,24
2,89
3,47
Kuni 0,37
3,26
3,91
Kuni 0,60
6,12
7,35
Kuni 0,80
6,98
8,37
Kuni 2,50
17,04
20,45
Kuni 4,50
27,38
32,85
 
 
 
 
 
 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg