Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Noorsootöötaja konkurss

30.05.2012

Sangaste Vallavalitsus otsib noorsootöötajat Sangaste valla avatud noortekeskusesse. Tööle asumine augusti lõpp 2012 a.

 

Töö kirjeldus
Noorsootöötaja peamisteks tööülesanneteks on noorte isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine ning arengu soodustamine ja noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine.

Ootused kandidaadile
• kõrgharidus või keskeriharidus või selle omandamise lõppjärk noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
• soovitav eelnev töökogemus noorsootöö või pedagoogika valdkonnas;
• noorsootöö seaduse ja lastekaitse seaduse tundmine;
• ettevõtlikkus ja loovus;
• vastutus- ja kohusetundlikkus;
• soov aidata kaasa noorte kasvamisele vastutustundlikeks täiskasvanuteks.

Kandideerimine
Kandidaadil saata hiljemalt 10. augustiks 2012. a aadressil Sangaste Vallavalitsus, Sangaste vald Valgamaa või e-posti aadressil sangaste@sangastevv.ee järgnevad dokumendid:
• sooviavaldus ametikohale kandideerimiseks;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kasuks tulevad dokumentide koopiad, mis tõendavad noortega tegutsemise kogemust ja antud valdkonna koolitusi;
• CV koos palgasooviga ning motivatsioonikiri „Mina noorsootöötajana Sangaste valla avatud noortekeskuses“.

Lisainfo telefonil 5647 2632 Merle Tombak
 


Otsing
   
   
Uudised
 
Haldusterritoriaalsetest muudatustest Otepää vallas
Alates 21.oktoobrist 2017, pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamist, on tekkinud uus avalik-õiguslik juriidiline isik – Otepää vald. Otepää valla halduskeskus asub Otepää linnas.
 
Otepää Naisselts ootab kandidaate valla Aasta isa nimetusele
Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
 
Otepää valla valimiskomisjon kinnitas valimistulemused
20. oktoobril 2017 kinnitas Otepää valla valimiskomisjon valimistulemused. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad otsuse avalikustamisele järgneval päeval.
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine