Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek

07.09.2012

Otepää looduspargi, Pühajärve pargi, Otepää hoiuala ja Hinnomäe väike-konnakotka püsielupaiga (Otepää loodusala) kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek.
 

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  algatanud  Otepää  looduspargi,  Pühajärve  pargi,  Otepää  hoiuala  ja Hinnomäe  väike-konnakotka  püsielupaiga  (Otepää  loodusala)  kaitsekorralduskava  koostamise.
Kaitsekorralduskavaga  kirjeldatakse  ala  eesmärgiks  olevaid  loodusväärtusi,  nende  mõjutegureid  ja kaitsemeetmeid  ning  koostatakse  tegevuste  tabel,  kus  vajalikud  tegevused  on  määratletud  koos tõenäolise  läbiviimise  aja  ning  maksumusega.  Kaitsekorralduskava  koostajad  on  Kobras  AS  ja  Eesti
Maaülikool.
 

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek: 
  19.septembril 2012 kell 17:00 Otepää Vallavalitsuses volikogu saalis.


Koosolekul  tutvustatakse  kaitsekorralduskava  koostamise  ajagraafikut  ja  kava  koostamise  raames teostatavaid töid.

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.
 
Info:
Kobras AS                 Keskkonnaamet
Kadi Kukk                Katrin Kivioja
730 0316                799 0908


Otsing
   
   
Uudised
 
83. Restu Spordipäev
06.augustil 2017 kell 10.00 Restu spordiplatsil
 
Sangaste Rukki päev
05.augustil 2017 algusega 10.00 Sangaste lossi õuel
 
Valgamaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Valgamaal projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval a
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed