Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Elektrimüüja valimiseks tuleks küsida ja võrrelda erinevaid pakkumisi

27.11.2012

Tähtaeg läheneb – need kodutarbijad, kes tahavad kohe elektrituru avanedes ehk uuest aastast enda valitud elektrimüüja elektrit tarbida, peavad uue elektrilepingu sõlmima hiljemalt 10. detsembriks. Müüjat saab valida ka hiljem ning vahetusprotsessiks tule
 

 
Kuidas elektrimüüjat valida?
Elektrimüüja valimine on nagu iga teenusepakkuja valik: ei tasu otsustada kohe esimese pakkumise laekumise järel. Pakkumised tuleks võtta vähemalt kolmelt elektrimüüjalt ning pakutavad lepingutingimused rahulikult läbi lugeda. Näiteks tuleks aru saada ja vajadusel lisainfot küsida:
• kas ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada või pakette vahetada;
• kas valitud paketiga kaasnevad võimalikud lisatasud;
• millised on lepingu üldtingimused;
• millal on arve tasumise aeg ja mis võib juhtuda siis, kui jääte maksmisega hiljaks;
• kuidas ja kellele esitada kaebust teenuse kohta.
 
Juhul, kui kodutarbija soovib, et uus elektrimüüja saaks pakkumise tegemisel ligi tema täpsetele elektritarbimise andmetele, tuleb selleks anda nõusolek ning ettevõte teeb vajaliku info saamiseks päringu kliendi elektritarbimise kohta Eleringi loodud Andmelattu. Aadressil andmeladu.elering.ee paiknevasse Andmelao infosüsteemi on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed.
 
Avatud elektriturul on elektrimüüja valimise õigus neil, kelle nimel on kehtiv võrguleping. Alternatiivne lahendus on see, et võrgulepingu omanik vormistab volituse oma lastele, abikaasale või üürikorteri korral ka üürnikule. Kui leping on korteriühistul või haldusfirmal, siis toimub elektri ost ka uuest aastast ühistu või haldusfirma kaudu, mitte korterite kaupa.
 
Kellelt elektrit osta?
Elektrimüüja vahetamiseks tuleb sõlmida leping uue müüjaga, kes lõpetab ise vana lepingu. Kõike seda tuleb teha vähemalt kuu aega enne vahetust. Silmas tuleb pidada seda, et elektrimüügi leping hakkab alati kehtima kalendrikuu algusest.
 
Oktoobri lõpu seisuga on teatanud plaanist hakata üle Eesti elektrienergiat müüma järgmised ettevõtted:
 
Imatra Elekter
Klienditeeninduse telefonid: 606 1840 ja 715 0180
Veebileht: http://www.imatraelekter.ee
 
Eesti Energia
Klienditelefon: 1545, välisriigist helistades: +372 715 4254
Veebileht: www.energia.ee
 
Elektrum Eesti
Telefon: 800 5555
Veebileht: www.elektrum.ee
 
VKG Elektrivõrgud
Klienditeeninduse telefonikeskus: 716 6633
Veebileht: http://www.vkgev.ee/
220 Energia
Telefon: 6 650 220
Veebileht: www.220energia.ee
Eesti Gaas AS
Telefon: 6 303 003   
Veebileht: http://www.gaas.ee/
Elektrimüügi AS
Veebileht: www.elekter.ee
 
Baltic Energy Services (portfelli- ja bilansihaldusettevõte)
Telefon: 66 22 616
Veebileht: http://www.balticenergy.ee/
 
Nordic Power Management (elektrimüügi fookus on suunatud juriidilistele isikutele)
Telefon: 639 6601
Veebileht: http://www.nordicpm.eu/
 
AS Sillamäe SEJ (elektrimüügi fookus on suunatud juriidilistele isikutele)
Telefonid: 39 29 676, 39 29 110
Veebileht: www.silpower.ee
 
Elektripakettide võrdlusportaalid
Lisaks elektri müüjatele tegutseb Eestis mitu elektripakettide võrdlusportaali, kes ei vaja riiklikku tegevusluba ning nende teenuste kvaliteedi eest vastutavad nad ise. Oktoobri lõpu seisuga pakuvad pakettide võrdlemise võimalust allolevad portaalid:
 
Energiaturg.ee
E-post: info@energiaturg.ee
Veebileht: www.energiaturg.ee
 
Elektrihind.ee
E-post: kiri@elektrihind.ee
Veebileht:  http://www.elektrihind.ee/
 
Minuelekter.ee
E-post: info@minuelekter.ee
Veebileht: www.minuelekter.ee
Mida silmas pidada lepingu sõlmimisel?
Elektrilepingut saab sõlmida nii elektrimüüja esinduses, internetis kui ka telefonitsi. Viimasel juhul saab inimene müügikõne, milles talle pakutakse elektrilepingu sõlmimist telefoni teel. Tasub teada, et müügikõne ajal antud nõusolek lepingu sõlmimiseks on siduv. Samas saab interneti vahendusel ja telefonitsi sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul põhjendusi esitamata taganeda. Elektrimüüja esinduses sõlmitud lepingu puhul aga 14-päevane taganemisõigus ei kehti. Pärast 14 päeva möödumist toimub lepingu lõpetamine vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.
 
Ühelgi juhul pole mõttekas oma jah-sõna kiirustades anda ning peale hinnapaketi tasub enne lepingu allkirjastamist tähelepanu pöörata ka muudele lepingu tingimustele. Kui te ei leia lahendust elektrimüüjaga, saate probleemiga pöörduda Tarbijakaitseametisse:
• nõuandetelefon: 1330 ja 620 1707
• e-post: info@tarbijakaitseamet.ee
• veebileht: www.tarbijakaitseamet.ee
 
 
Kuidas muutub arveldamine ja näitude teatamine?
 
Elektrituru avanemisel ei pea ükski kodu ega ettevõte mingeid seadmeid soetama või midagi välja vahetama – arvesti ja juhtmed jäävad samaks. Muutused on aga arveldamises. Kui täna saab elektritarbija ühe elektriarve, mille alusel ta maksab nii võrguteenuse kui ka tarbitud elektrienergia eest, siis uuest aastast see muutub. Tarbijal, kes valib ise endale elektrimüüja, saab olema kaks lepingut: üks võrguteenuse ja teine elektri ostmiseks.
 
Samas võivad võrguettevõtja ja elektrimüüja kokku leppida ühise arve esitamises – sellisel juhul saab elektritarbija ka uuel aastal ühe arve. Kui postkasti jõuab kaks arvet, siis ühel on võrguteenuse maksumus koos taastuvenergia tasu ja elektriaktsiisiga. Teisel arvel kajastub elektri maksumus. Mõlemale arvele lisandub käibemaks.
 
Elektrinäitude esitamise osas uus aasta muudatusi kaasa ei too. Hoolimata sellest, et tarbija võib osta võrguteenust ja elektrit eri firmadelt, tuleb näit esitada vaid ühe korra. Näit tuleb endiselt teatada võrguettevõttele, kelle võrguga klient ühendatud on. Elektrimüüjani jõuavad näidud automaatselt.
 
Silmas tuleb pidada, turu avanemisest mõjutatud elektrienergia hind moodustab igakuisest elektrikulust umbes kolmandiku. Ülejäänud teenuse komponente nagu võrgutasu, taastuvenergia tasu ja maksud elektrituru avanemine ei puuduta. Võrguteenuste tasu kooskõlastab ka pärast elektrituru avamist Konkurentsiamet. Taastuvenergia tasu, elektriaktsiisi ning käibemaks ei muutu seoses elektrituru avamisega. Turu avanemine mõjutab ainult reaalselt tarbitud elektrienergia osa.
 
Mis saab kui müüjat ei vali?
 
Uue elektrimüüja valimine ei ole kohustus, vaid võimalus. Tarbijatele, kes ei oska või ei soovi elektrimüüjat valida, müüb elektrienergia vastava piirkonna võrguettevõtja üldteenuse raames. See garanteerib, et ükski tarbija uuel aastal elektrita ei jää. Üldteenus ei pruugi olla aga tarbija jaoks rahaliselt kõige soodsam. Üldteenuse hinna aluseks on eelmise kuu tundide kaalutud keskmine börsihind, millele lisatakse elektrimüüja kasumiprotsent. Seejuures on elektrimüüjate kasumimarginaal konkurentsiameti vaatluse all.

Rasmus Ruuda
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
nõunik


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed