Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kodualuse maa maamaksust vabastamine

13.12.2012

 Alates 01.01.2013 jõustuvad maamaksuseaduse muudatused, mille alusel vabastatakse Sangaste vallas maamaksu tasumisest:
1) hoonestatud kinnistu omanik tema kasutuses oleva elamumaa osas tiheasustusalal (Sangaste alevikus) kuni 0,15 ha (1500 m2) ulatuses ning hajaasustuses kuni 2,0 ha ulatuses.
2) hoonestatud kinnistu omanik tema kasutuses oleva maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 2,0 ha ulatuses.
Maamaksu vabastus kehtib ainult nende omanike osas, kelle elukoht on kinnistul asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistri andmetele.
Avaldust kodualuse maa maamaksu vabastuse kohta esitama ei pea. Kohalduv maamaksu vabastus toimub automaatselt, kui seisuga 01.01.2013 on nõutud tingimused täidetud.


Kui te soovite muuta elukoha andmeid esitage elukohateade internetis või pöörduge sotsiaalinspektor Pille Sikk poole (tel. 766 8046 või 524 7930).


Otsing
   
   
Uudised
 
Haldusterritoriaalsetest muudatustest Otepää vallas
Alates 21.oktoobrist 2017, pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamist, on tekkinud uus avalik-õiguslik juriidiline isik – Otepää vald. Otepää valla halduskeskus asub Otepää linnas.
 
Otepää Naisselts ootab kandidaate valla Aasta isa nimetusele
Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
 
Otepää valla valimiskomisjon kinnitas valimistulemused
20. oktoobril 2017 kinnitas Otepää valla valimiskomisjon valimistulemused. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad otsuse avalikustamisele järgneval päeval.
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine