Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kodualuse maa maamaksust vabastamine

13.12.2012

 Alates 01.01.2013 jõustuvad maamaksuseaduse muudatused, mille alusel vabastatakse Sangaste vallas maamaksu tasumisest:
1) hoonestatud kinnistu omanik tema kasutuses oleva elamumaa osas tiheasustusalal (Sangaste alevikus) kuni 0,15 ha (1500 m2) ulatuses ning hajaasustuses kuni 2,0 ha ulatuses.
2) hoonestatud kinnistu omanik tema kasutuses oleva maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 2,0 ha ulatuses.
Maamaksu vabastus kehtib ainult nende omanike osas, kelle elukoht on kinnistul asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistri andmetele.
Avaldust kodualuse maa maamaksu vabastuse kohta esitama ei pea. Kohalduv maamaksu vabastus toimub automaatselt, kui seisuga 01.01.2013 on nõutud tingimused täidetud.


Kui te soovite muuta elukoha andmeid esitage elukohateade internetis või pöörduge sotsiaalinspektor Pille Sikk poole (tel. 766 8046 või 524 7930).


Otsing
   
   
Uudised
 
Rahvaküsitlus Sangaste, Otepää ja Puka valdade ühinemise kohta
23. - 24. aprillil 2017. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
 
KORISTUSTALGUD SANGASTE KIRIKUS
29. aprill 2017 kell 10.00 – 14.00
 
Projekti "Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas" teabepäevad:
Sangastes – 02.05.2017 kell 15.00 Sangaste Seltsimajas
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg