Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsus

11.03.2013

Seoses Sangaste aleviku hakkepuidul töötava katlamaja renoveerimisega SA KIK keskkonnaprogrammi raames ja rahastamisel, teavitab OÜ Sanva soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsusest.
 

 

Katlamaja on mõeldud kasutamiseks kütteperioodil  s.o. september-mai programmeeritava tööprotsessiga 1 MW võimsusega saepuru- ja hakkepuidukatlaga.

Katla valikul on seatud järgmised kriteeriumid:

 • Katla kõrge kasutegur, 85 %;
 • Põlemisprotsessi automaatne juhtimine;
 • Primaar- ja sekundaarõhu efektiivne jaotamine;
 • Õhukanalites turbulisaatorite kasutamine.

 

 Katlamaja seadmete ja tehnoloogia valikul on eesmärgiks:

 • paindlik põlemise juhtimisprotsess, mis võimaldab katla tööd juhtida  nii vajaliku võimsuse kui ka küttevee temperatuuri ja välisõhu temperatuurianduri järgi;
 • kaasaegne, kasutajasõbralik automaatika, mille komplekti  kuulub programmkell, mis võimaldab kütteperioodi pikkust reguleerida vastavalt nädalapäevale ja konkreetsele hetkevajadusele
 • keskkonnasõbralik – põlemisgaaside  efektiivne puhastamine tahketest osakestest vastavalt  EL-i standardi nõuetele;
 • katlavee pidev tsirkulatsioon, mis tagab soojuse ühtlase ülekandmise;
 • katla toitevee pehmendamine, et välistada katlakivi tekkimise võimalus;
 • hoolduskulude minimaalne vajadus.

 

Kvalifitseerimise eeltingimused:

 • soovija peab olema asukohamaa seaduse järgi registreeritud äriregistris;
 • soovija peab olema täitnud õigusaktidest tuleneva pakkuja asukoha riikide

maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse;

 • soovija ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla
  peatatud, tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • soovija peab omama eeldusi ülalloetletud tingimuste ja pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava katlamaja tööle rakendamiseks hiljemalt viie (5) kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.
 • Sooviavaldus peab olema vormistatud eesti keeles ja kajastama kõiki kvalifitseerimise eeltingimustes toodud kriteeriume.

  Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimiseks läbirääkimiste alustamise otsuse teeb OÜ Sanva lähtuvalt laekunud sooviavaldustest.

Lepingu sõlmimise perioodi pikkuseks soojatootjaga on 12 aastat.

Lisainformatsioon : Rein Areng, tel: 516 0163; e-post: rein.areng@gmail.com


Kirjalik sooviavaldus palume esitada OÜ Sanva aadressil Keeni küla, Sangaste vald  67012, Valgamaa hiljemalt 12. aprilliks 2013. a.


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine