Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


ALUSTATAKSE PROJEKTI „HOIDA, ET MITTE KAOTADA“

24.05.2013

30. aprillil 2013 kirjutas Läti, Balvi volikogu aseesimees pr Ināra Ņikuļina Eesti-Läti-Vene programmi ühises tehnilises sekretariaadis alla toetuslepingule ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32, alustamaks projekti “Hoida, et mitte kaotada – k
 

“Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel."

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 (programm) raames on ühise korraldusasutuse lisaallkirjaga kinnitanud 855 000 euro ulatuses kaasfinantseerimise. Projekt “Hoida, et mitte kaotada” on võetud vastu Prioriteet 2 all: Ühised väljakutsed, meede 2.2 ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine, kohalike traditsiooniliste oskuste toetamine.
Eesmärk on arendada mõisakomplekse, et luua tingimused kultuuripärandite tõhusaks kasutuselevõtuks ja edendada jätkusuutlikku sotsiaalmajanduslikku arengut Pihkva, Lõuna-Eesti ja Latgale piirkondades.

Projektis osalevad Balvi omavalitsus (Läti), Sangaste vallavalitsus (Eesti) ja Dedovitši rajoon Pihkva oblastis (Venemaa) ja veel üheksa kaaspartnerit.

Projekti tegevuste hulka kuuluvad:
• Ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine - restaureerimistööd Sangaste mõisas, Dedovitši kultuuripärandi keskuses ja Balvi mõisa aidas eesmärgiga muuta need funktsioneerivateks moodsateks näitusepaikadeks;
• Vaimse kultuuri ja looduspärandi elustamine – et tõsta teadlikkust, elustada ja anda edasi kohalikke oskusi ja traditsioone – kolm kahepäevast rahvusvahelist suurüritust: Sangaste “Rukkilaulude lõikuspidu”, Dedovitši “Ööbikute laksutamine Knja˛i mägedes”, Balvi “Hallide kivide lugude päevad”,
• 18 kohalikku meistrikursust ja kolm kohalikku seminari võimalustest alustada väikeettevõtet käsitöö ja traditsiooniliste oskuste alal;
• Püsi- ja digitaalsete näituste kokkupanek, lisaks üks rändnäitus “Rukkist leivani”.

Projekti kogueelarve on 958 712,00 EUR , sellest Balvi omavalitsuse kogueelarve 374 356.00 EUR ja  programmi kaasfinantseering on 329 079,60 EUR; Sangaste vallavalitsuse kogueelarve on 321 356.00 EUR ja  programmi kaasfinantseering 289 220.40 EUR ning Pihkva oblasti Dedovitši rajooni kogueelarve on 263 000.00 EUR ja programmi kaasfinantseering  236 700.00 EUR.

Kontaktisik Lätis:
Pr Sanita Putniņa
projektijuht
Tel: +371 2831 6943
E-mail: putnina.sanita@gmail.com

Kontaktisik Eestis:
Hr Kaido Tamberg
kohalik kordinaator
Tel: +372 518 2016
E-mail: kaido@sangastevv.ee

Kontaktisik Vene Föderatsioonis:
Pr Irina Vasiljeva
Tel: 89113564488
E-mail: 3564488@mail.ru

 

Kaido Tamberg
Sangaste vallavanem


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed