Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kõrgem Sõjakool rännakul Tartu- ja Valgamaal

18.10.2013

05. novembril 2013 sooritavad Kõrgema Sõjakooli kadetid sõjalis-sportliku rännaku Tartu- ja Valgamaal.
 

Rännakust võtab osa kuni 170 tegevväelast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest. Rännakud on üks osa Kõrgema Sõjakooli väljaõppest, mis õpetab sõjaväelist juhti maastikul liikuma ja erinevaid ootamatuid olukordi lahendama.

„Üks sõjaväelise juhi põhioskuseid on oskus planeerida rännaku marsruuti ja selleks kuluvat aega, liikuda varustusega koormatuna punktist A punkti B, säilitades sealjuures võitlusvõime. Seda on vaja aeg-ajalt treenida läbi praktilise soorituse,“ ütles Kõrgema Sõjakooli veebel, vanemveebel Helari Pilve.
Rännak algab 05.novembril kella 08.00´st ja kestab kuni 17.00-ni. Start antakse Elvast ja õppurid liiguvad erinevaid kontrollpunkte läbides Kambja, Nõo, Otepää, Palupera valdade vahel. Osalevate gruppide eesmärk on võimalikult palju punkte läbida antud maa-alal. Rännakul pole kindlaksmääratud marsuuti, nii võivad grupid liikuda korraga kõikides valdades.

Kohalikud elanikud võivad 5. novembril maastikul näha rännakust osavõtvaid 9 liikmelisi relvastatud gruppe, kes kannavad Eesti kaitseväe vormi ja eraldusmärke. Rännakul kasutavad kadetid liikumiseks teid, metsa ja ka lagedaid alasid sest kaitsevägi harjutabki paljudes kohtades, et õppida erinevas keskkonnas tegutsema. Ilma eelneva kokkuleppeta ei tohi rännakul osalejad siseneda eravaldustesse, mis on märgistatud või piiratud aiaga. Rännakul ei kasutata paukpadruneid ega muid sarnaseid vahendeid. Probleemide ja küsimuste korral saavad kohalikud elanikud infot rännaku kohta: staabiveebel Raido Rõivas 53 327 450

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tänavad kohalikke elanikke mõistva suhtumise ja koostöö eest, sellega annavad inimesed suure omapoolse panuse Eesti kaitsevõimesse.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Kõrgema Sõjakooliga on võimalik tutvuda kõigil huvilistel lähemalt lahtiste uste päevadel, samuti saab kadettidega kohtuda novembris toimuval infomessil Teeviit 2013. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.
 

Foto „Kõrgema Sõjakooli kadetid“


Kpt Kristjan Kostabi
KVÜÕA teabeohvitser
+372 520 3180
kristjan.kostabi@mil.ee


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine