Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
SA Innove logo


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kirjalik enampakkumine kinnistute müügiks

16.12.2013

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
 

1) Lauküla külas asuv Karjalauda kinnistu (kinnistu registriosa nr 2591040, katastritunnus 72402:003:0076, pindala 19 660 m2, sihtotstarve tootmismaa) Pakkumise alghind 1966 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 196 eurot.

2) Lauküla külas asuv Ansi kinnistu (kinnistu registriosa nr 2598340, katastritunnus 72402:003:0077, pindala 10 625 m2, sihtotstarve tootmismaa) Pakkumise alghind 4000 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 400 eurot.

3) Lauküla külas asuv Looallika kinnistu (kinnistu registriosa nr 2384340, katastritunnus 72402:003:0019, pindala 17 517 m2, sihtotstarve elamumaa) Pakkumise alghind 1752 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 175 eurot.

4) Lauküla külas asuv Kaose kinnistu (kinnistu registriosa nr 2272540, katastritunnus 72402:003:1680, pindala 4104 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 410 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 40 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 7. jaanuariks 2014. a kell 14:00 kinnises ümbrikus märgusõnaga vastavalt “Karjalauda kinnistu”, “Ansi kinnistu” “Looallika kinnistu” või “Kaose kinnistu”. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 6. jaanuariks 2014. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida vastavalt “Karjalauda kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha” “Ansi kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha” “Looallika kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha” või “Kaose kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses 7. jaanuaril 2014. a kell 14:15.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud müüja arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.


Otsing
   
   
Uudised
 
Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine
Sangaste Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 33 määrati segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused, mis hakkavad kehtima 01.05.2017.
 
Mammograafiabuss Sangastes
Kliinikumi mammobuss on 24. märtsil Sangastes (vallamaja juures) ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
 
Tähelepanu! 23.veebruaril Sangaste Vallavalitsus avatud kell 8.00-12.00
Head Vabariigi aastapäeva!
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine