Uudiste arhiiv

Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine „TÖÖTA TARGALT!“

17.03.2014

08.04. 2014 Otepääl Palveränduri Koguduse saalis (Pärna pst.15)
09.04.2014 Lüllemäe Rahvamajas

Oodatud kõik huvilised. Üritus tasuta!

PÄEVAKAVA
9.00-9.15 Tervitussõnad
9.15-10.10    „Riiklikud pensionid, toetused ja hüvitised“
Raja Kutsar, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist,
Heli-Malle Sõmer, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist
 
10.10-11.00   „Maksusoodustused, maksuvabastused“
„Füüsilisest isikust ettevõtja maksud“
Astra Meinert, Maksu- ja Tolliamet Valga teenindusbüroo vanemspetsialist

11.00-11.10   Seljasirutus

11.10-11.30   Teenused alustavale ettevõtjale
 Anneli Kattai, Valgamaa Arenguagentuur, ettevõtluskonsultant

11.30-12.10 Töötukassa võimalused tööle aitamisel, töötaja leidmisel
 Merike Metsavas, Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja

12.10-12.30 Lõunapaus
  
12.30-13.50 Missuguseid erinevaid võimalusi töötamiseks pakub tööturg?
• Palgatöö ja selle alternatiivid
• Missugune võiks olla mulle sobilik valik?
Millest koosneb töötasu ja millised tegurid selle taset mõjutavad?
• Organisatsioonisisene töötasu kujunemine
• Organisatsioonivälised töötasu mõjutajad
Kuidas hinnata oma teenimisvõimalusi tänasel tööturul?
• Infoallikad ja nende kasutamine
• Töötasude erinevused – millest need tulevad?
• Töötajate palgaootused – millised on erinevused?
• Millised on minu töötasu ootused?
Pille Mõtsmees, OÜ Sinekuur juht ja konsultant

13.50 -14.00   Tagasiside. Lõpetamine
              

Kaugemalt tulijad toob kohale Õpibuss. ÕIGE AEG ON ÕPPIDA

Õpibussi koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu elukestva õppe programmi raames.


MOBI bussigraafik
Kell 8.00 Aakre rahvamaja 
kell 8.10 Puka  rahvamaja
kell 8.25  Palupera teerist
kell 8.35 Hellenurme kauplus


Täpsem info ja soovist kasutada transpordiks Õpibussi, andke palun teada  telefonil  58700020.

Eesti Töötukassa

Tagasi