Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Tööd alustab Rajaleidja keskus

08.08.2014

1. septembril 2014 alustab tööd SA Innove Valgamaa Rajaleidja keskus.
 

1. septembril alustab üle Eestimaa tööd 15 maakondlikku Rajaleidja keskust, sealhulgas üks ka Valga linnas. Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst selgitab, mis on uue keskuse peamised ülesanded.

Mis on Rajaleidja keskus ja mis on tema põhiülesanneteks?
Rajaleidja keskus on piirkondlik keskus, mis pakub haridustugiteenuseid ehk karjääri- ja õppenõustamist (sh eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist) ning karjääriinfo vahendamist.
Lisaks eespool nimetatud teenuste osutamisele, korraldab keskus maakondliku nõustamiskomisjoni igapäevast tööd ning vajadusel ka üleriigilise nõustamiskomisjoni filiaali tegevust. Ühtlasi algatab ja osaleb keskus kohalikes projektides ning koordineerib teenusega seotud koostööd ametiasutuste ja organisatsioonide vahel.
Keskustes tehakse tööd selleks, et lapse õppimise või käitumisega seotud probleeme ennetada ja lahendada ning laste ja noorte toimetulekut ja konkurentsivõimet kindlustada. Meie tegevusest on kasu nii õppijale kui ühiskonnale tervikuna.

Teenustest täpsemalt.
Karjääriinfo vahendamine on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutava teabe jagamine. Karjäärinõustamine aga inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Õppenõustamine on kooliväline nõustamine, mille eesmärk on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamiseks, õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks olukorras, kus koolisisesed tugimeetmed ei ole kättesaadavad või ei ole andnud soovitud tulemusi.

Kus uus keskus avatakse?
Rajaleidja keskus alustab tööd 1. septembril, teadmiste päeval ja selle asukohaks on Aia tänav 9, Valga linnas. Linna ja maakonna inimesed teavad seda eelkõige A-Karuse ilusalongina. Uues keskuses on remonttööd lõppenud, kabinetid sisustatud ja meeskond komplekteeritud. Esimesed töötajadki juba tööülesandeid täitmas. Keskuse avamisüritus ja lahtiste uste päevad toimuvad septembri teises pooles.

Kes on peamised keskuse huvigrupid, sihtgrupid?
Õppenõustamise sihtgruppideks on hariduslike erivajadustega lapsed, nende seadusjärgsed esindajad, haridusasutuste töötajad, kohaliku omavalitsuste sotsiaaltöötajad, haridusametnikud ja juhid. Karjääriteenuste huvigruppideks on varakult haridussüsteemist lahkunud noored, töötud noored, 18- kuni 26-aastased täiskasvanud ning üleminekufaasis noored (nii põhi-, üld-, kutse- kui kõrgharidusega).

Pöördu Rajaleidja keskusesse, kui vajad tuge hariduse omandamisel või karjäärivalikute tegemisel. Keskuse infotöötaja aitab leida sobiva nõustamisaja!
Uus Rajaleidja keskus alustab tööd 1. septembrist.
 

Keskuses töötab 9 inimest.
Keskus asub Valga kesklinnas aadressil Aia 9.
Infotelefon 588 60714.

Tere tulemast!
 
Jaanika Käst
keskuse juht


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine