Uudiste arhiiv

Tööd alustab Rajaleidja keskus

08.08.2014

1. septembril 2014 alustab tööd SA Innove Valgamaa Rajaleidja keskus.
 

1. septembril alustab üle Eestimaa tööd 15 maakondlikku Rajaleidja keskust, sealhulgas üks ka Valga linnas. Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst selgitab, mis on uue keskuse peamised ülesanded.

Mis on Rajaleidja keskus ja mis on tema põhiülesanneteks?
Rajaleidja keskus on piirkondlik keskus, mis pakub haridustugiteenuseid ehk karjääri- ja õppenõustamist (sh eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist) ning karjääriinfo vahendamist.
Lisaks eespool nimetatud teenuste osutamisele, korraldab keskus maakondliku nõustamiskomisjoni igapäevast tööd ning vajadusel ka üleriigilise nõustamiskomisjoni filiaali tegevust. Ühtlasi algatab ja osaleb keskus kohalikes projektides ning koordineerib teenusega seotud koostööd ametiasutuste ja organisatsioonide vahel.
Keskustes tehakse tööd selleks, et lapse õppimise või käitumisega seotud probleeme ennetada ja lahendada ning laste ja noorte toimetulekut ja konkurentsivõimet kindlustada. Meie tegevusest on kasu nii õppijale kui ühiskonnale tervikuna.

Teenustest täpsemalt.
Karjääriinfo vahendamine on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutava teabe jagamine. Karjäärinõustamine aga inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Õppenõustamine on kooliväline nõustamine, mille eesmärk on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamiseks, õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks olukorras, kus koolisisesed tugimeetmed ei ole kättesaadavad või ei ole andnud soovitud tulemusi.

Kus uus keskus avatakse?
Rajaleidja keskus alustab tööd 1. septembril, teadmiste päeval ja selle asukohaks on Aia tänav 9, Valga linnas. Linna ja maakonna inimesed teavad seda eelkõige A-Karuse ilusalongina. Uues keskuses on remonttööd lõppenud, kabinetid sisustatud ja meeskond komplekteeritud. Esimesed töötajadki juba tööülesandeid täitmas. Keskuse avamisüritus ja lahtiste uste päevad toimuvad septembri teises pooles.

Kes on peamised keskuse huvigrupid, sihtgrupid?
Õppenõustamise sihtgruppideks on hariduslike erivajadustega lapsed, nende seadusjärgsed esindajad, haridusasutuste töötajad, kohaliku omavalitsuste sotsiaaltöötajad, haridusametnikud ja juhid. Karjääriteenuste huvigruppideks on varakult haridussüsteemist lahkunud noored, töötud noored, 18- kuni 26-aastased täiskasvanud ning üleminekufaasis noored (nii põhi-, üld-, kutse- kui kõrgharidusega).

Pöördu Rajaleidja keskusesse, kui vajad tuge hariduse omandamisel või karjäärivalikute tegemisel. Keskuse infotöötaja aitab leida sobiva nõustamisaja!
Uus Rajaleidja keskus alustab tööd 1. septembrist.
 

Keskuses töötab 9 inimest.
Keskus asub Valga kesklinnas aadressil Aia 9.
Infotelefon 588 60714.

Tere tulemast!
 
Jaanika Käst
keskuse juht

Tagasi