Uudiste arhiiv

Kirjalik enampakkumine kinnistu müügiks

10.10.2014

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
Väike-Maarja vallas Pandivere külas asuv Titemäe kinnistu (kinnistu registriosa nr 52531, katastritunnus 92702:001:0630, pindala 9,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) Pakkumise alghind 10 000 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 1000 eurot.


Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 4. novembriks 2014. a kell 14:00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Titemäe kinnistu”. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.


Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 3. novembriks 2014. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida“Titemäe kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.


Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses 4. novembril 2014. a kell 14:15.


Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
Ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.


Lisainfo: e-post kaido@sangastevv.ee , tel 518 2016.

Tagasi