Uudiste arhiiv

Jäätmetekke vältimise nädal

25.11.2014

Novembri viimane nädal (22.-30. november) on nimetatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vältimise nädalaks, mille raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima, ressursse säästlikult kasutama ja selles valdkonnas inimeste teadlikkust tõstma.

•    Täpsem info jäätmeteke vältimise nädalast asub siin (jäätmeteemalised ristsõnad, videod jpm): http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmetekke-valtimise-nadal-22-30-november .

•    Erinevad võimalused/nipid jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks: http://www.envir.ee/sites/default/files/voimalusi_elanikele2.pdf.

•    Spetsiaalselt koolide jaoks valmistatud õppekomplekt pakendite taaskasutusse suunamisest. Õppematerjale saab kasutada koolitunnis, kus vaadeldakse keskkonna- ja säästva arengu teemasid. Õppekomplekti saanud koolide vahel, kes saadavad selle kasutamisest fotod, läheb loosi kolm AHHAA teadusteatri etendust. Täpsem info: http://www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid/.

•    27. novembril on maakonna noored oodatud keskkonna-teemalisele noortekonverentsile ja Osaluskohvikule Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse. Registreeruda veel saab! Võta Noortekonverentsile kaasa ka vanu asju (ehted, raamatud, nõud, köögitarvikud jne), mida kodus enam tarvis ei lähe ning saame Taaskasutuskoja abiga anda neile uue elu! Info: http://tankla.net/uudised/sundmused/2696-noored-kohtuvad-taas-konverentsil-ja-kohvikus.html
ja https://www.facebook.com/events/293682624162584/?fref=ts.

•    Käimas on fotokonkurss, mille teemaks on "ületarbimine". Fotokonkursile on kõigil 7-26 aastastel võimalik esitada kaks fotot ning need tuleb saata hiljemalt 25. novembriks.•    Info: http://tankla.net/uudised/sundmused/2696-noored-kohtuvad-taas-konverentsil-ja-kohvikus.html
ja https://www.facebook.com/events/772125499501654/.

•    Kooli võib kutsuda keskkonnaameti spetsialist, kes räägib jäätmetest. Tellimiseks võta ühendust: Margit Turb, margit.turb@keskkonnaamet.ee, +372 51 86 747.

•    Valgamaa jäätmejaamades võetakse tasuta vastu mitmed jäätmeliigid. Samuti Valga ja Otepää jäätmejaamades asuvad taaskasutuskoja vastuvõtupunktid. Paljud maakonna elanikud ei teagi sellest. Täpsem info:
http://www.valgalv.ee/UserFiles/Jaatmemajandus/VLG%20jaatmejaam_01.01.2014.pdf
http://helme.ee/userfiles/Helme%20j%C3%A4%C3%A4tmejaama%20hinnakiri.pdf
http://keskkonnateenused.ee/admin/upload/Failid/Jaatmejaamad/Otepaa%20jaatmejaam_1.02.2014.pdf
http://www.taaskasutuskoda.ee/Vastuvotupunktid

•    Korraldatud jäätmeveoga Valga maakonnas on hõlmatud ka suurjäätmed. Elanik peab esitama Eesti Keskkonnateenused AS`ile tellimust ning jäätmete äravedu teostatakse tasuta kokkulepitud kuupäeval.

Ilona Akimova
Keskkonnaspetsialist
ilona.matsujeva@valgamaa.ee
+372 5599 6422

Tagasi