Uudiste arhiiv

Kirjalik enampakkumine kinnistu rendile andmiseks

06.03.2015

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise Lossiküla külas asuva Lahemaa kinnistu (kinnistu registriosa nr 2571440, katastritunnus 72402:002:0070, pindala 16,33 ha) rendile andmiseks üheks aastaks.
 

Pakkumise alghind on 120 eurot/ha, osavõtutasu 10 eurot ning tagatisraha 200 eurot. Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Sangaste vallamaja Sangaste alevik Sangaste vald) hiljemalt 23. märtsiks 2015. a kell 11:00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Lahemaa kinnistu rent“. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav rendisumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 22. märtsiks 2015. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida „Lahemaa enampakkumise osavõtumaks ja tagatisraha“.

Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 23. märtsil 2015. a kell 11:05.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Täiendav info telefonil 5662 7688 Kajar Lepik

Tagasi