Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Kirjalik enampakkumine kinnistu müügiks

16.10.2015

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
 

Lossiküla külas asuv Lahemaa kinnistu (kinnistu registriosa nr 2571440, katastritunnus 72402:002:0070, pindala 16,33 ha, sihtotstarve elamumaa).

Kinnistu kasutamiseks on sõlmitud maa rendileping tähtajaga 31.03.2016. a.

Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015. a otsusega nr 27 on algatatud Lahemaa katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine, ja tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kinnistu müüakse järgmistel tingimustel:

1) omandaja kohustub sõlmima müüjaga halduslepingu detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks;

2) omandaja kohustub koormama Lahemaa kinnistu ostueesõigusega müüja kasuks;

3) ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Pakkumise alghind 45 000 eurot, osavõtumaks 50 eurot ning tagatisraha 4500 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 9. novembriks 2015. a kell 10:00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Lahemaa kinnistu”. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 9. novembriks 2015. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida “Lahemaa kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 9. novembril 2015. a kell 10:15.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Lisainfo: e-post kaido@sangastevv.ee, tel 518 2016.


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine