Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


SEB Heategevusfond ootab õppestipendiumile kandideerima ka noori isasid

06.01.2016

MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored isad.
 

Pressiteade

06. jaanuar 2016

Stipendiumifondi suurus 2016. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 1. veebruar. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.

Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
  • igakuiseks isemajandamiseks,
  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

 

MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „2015. aastal said õppetegevuseks stipendiumi 143 vanemlikku hoolt vajavat noort, sh 17 noort ema. Õppestipendiumit õpingute alustamiseks või jätkamiseks saavad emade kõrval taotleda ka noored isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat. Haridus annab kõigile võrdsed võimalused tööturul kandideerimiseks ning tagab, et noored ei peaks hariduse puudumisel kukkuma alla vaesuspiiri.“

 

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on emaks või isaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

 

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium

 

Lisainfo:

Merike Villard

Projektijuht

MTÜ SEB Heategevusfond

+ 372 665 5615

+372 506 0953

merike.villard@heategevusfond.ee

stipendium@heategevusfond.ee

www.heategevusfond.ee


Otsing
   
   
Uudised
 
Rahvaküsitluse tulemused
Sangaste Vallavolikogu kinnitas oma 28.04.2017 otsusega nr 17 Sangaste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt:
 
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkulepe on avalikul väljapanekul
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. - 21. mai 2017.
 
Rahvaküsitlus Sangaste, Otepää ja Puka valdade ühinemise kohta
23. - 24. aprillil 2017. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht