Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Loosimise tulemused

01.02.2016

31. detsembrini 2015. a toimunud elukoha Sangaste valda registreerimise kampaania auhindade loosimise läbiviimise kord UUS ELANIK Loosimiseks kantakse kampaania ajal rahvastikuregistrijärgse elukoha Sangaste valda registreerinud isikute nimekirjas olevad järjekorranumbrid sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse. Komisjon määrab komisjoni liikmete seast loositõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Loositõmbajaks ei või olla komisjoni esimees. Võitja selgitamiseks võtab loositõmbaja ümbrike hulgast ühe ümbriku, mis kohe avatakse ja milles olevale sedelile kantud number loetakse ette. Sedelit näidatakse kohalviibijatele. Loosimise tulemus kantakse komisjoni koosoleku protokolli.

VALLAELANIK (31.12.2015 seisuga rahvastikuregistrijärgset elukohta Sangaste vallas omanud 1288 isikut) Loosimiseks korraldatakse kolm vooru. Esimeses voorus loositakse kolmeteistkümne sedeli (järjekorranumbritega 1-100, 101-200, ..... kuni 1201- 1300) vahel välja teises voorus osalev „sadakond“. Teises voorus loositakse kümne sedeli (järjekorranumbritega 1-10, 11-20, ... kuni 91-100) vahel välja kolmandas voorus osalev „kümmekond“. Kolmandas voorus loositakse kümne sedeli (järjekorranumbritega 1-10) vahel välja „võitja“. Loosimiseks asetatakse sedelid eraldi ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse. Komisjon määrab komisjoni liikmete seast loositõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Loositõmbajaks ei või olla komisjoni esimees. Loositõmbaja võtab ümbrike hulgast ühe ümbriku, mis kohe avatakse ja milles olevale sedelile kantud number loetakse ette. Sedelit näidatakse kohalviibijatele. Loosimise tulemus kantakse komisjoni koosoleku protokolli.

 Sangaste Vallavalitsuse komisjon

Koosoleku protokoll Aeg: 22.01.2016, Koht: Sangaste vallamaja

 Algus kell 12:05, lõpp kell 12:20 Kohal olid: Kaido Tamberg (komisjoni esimees), Kajar Lepik, Pille Sikk. Puudusid: Maire Murumaa. Juures viibis: Janno Sepp. Juhatas: Kaido Tamberg, protokollis: Janno Sepp

Päevakord: 31. detsembrini 2015. a toimunud elukoha Sangaste valda registreerimise kampaania auhindade loosimine. Kaido Tamberg tutvustas 31. detsembrini 2015. a toimunud elukoha Sangaste valda registreerimise kampaania auhindade loosimise läbiviimise korda.

Loosimine „UUS ELANIK“ Loosimiseks kanti kampaania ajal rahvastikuregistrijärgse elukoha Sangaste valda registreerinud isikute nimekirjas olevad järjekorranumbrid (nr 1-7) sedelitele. Komisjon määras loositõmbajaks Pille Siku, kes lahkus sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Sedelid asetati eraldi ümbrikutesse. Sedelitega ümbrikud segati. Loositõmbaja võttis ümbrike hulgast ümbriku milles olevale sedelile oli kantud number 6. Loosimise võitjaks osutus nr 6 – Kuido Alev (isikukood 37212182768).

Loosimine „VALLAELANIK“ Loosimiseks korraldati kolm vooru. Vastava vooru loositõmbaja lahkus sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Esimeses voorus loositi kolmeteistkümne sedeli (järjekorranumbritega 1-100, 101-200, ..... kuni 1201-1300) vahel välja teises voorus osalev „sadakond“. Loositõmbaja Pille Sikk võttis ümbrike hulgast ümbriku, milles olevale sedelile oli kantud järjekorranumbrid 1-100. Teises voorus loositi kümne sedeli (järjekorranumbritega 1-10, 11-20, ... kuni 91-100) vahel välja kolmandas voorus osalev „kümmekond“. Loositõmbaja Kajar Lepik võttis ümbrike hulgast ümbriku, milles olevale sedelile oli kantud järjekorranumbrid 31-40. Kolmandas voorus loositi kümne sedeli (järjekorranumbritega 1-10) vahel välja „võitja“. Loositõmbaja Pille Sikk võttis ümbrike hulgast ümbriku, milles olevale sedelile oli kantud number 1. Loosimise võitjaks osutus nr 31 – Romet Aljas (isikukood 50505175716). 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine