Uudiste arhiiv

Katastriüksuste lähiaadresside muutmine

23.02.2016

Volikogu 11. veebruari 2016. a otsusega nr 8 “Kohanimede määramine” määrati Keeni külas asuvale riigimaantee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee lõigule liikluspinna kohanimeks Võru maantee, 23131 Õru-Keeni-Sikstina tee lõigule liikluspinna kohanimeks Pargi tee ja kohaliku maantee liikluspinna kohanimeks Keeni tee. Kohanimede määramise tõttu tuleb muuta Keeni külas nende katastriüksuste lähiaadresse, mis jäävad Võru maantee, Pargi tee ja Keeni tee lähedusse.

Lähtuvalt eeltoodust ning “Maakatastriseaduse” §-st 9 lõige 4, Sangaste Vallavalitsus

 

OTSUSTAB:

 

1. Muuta katastriüksuste lähiaadresse järgmiselt:

 

Asustusüksuse nimi

Katastriüksuse lähiaadress

Katastriüksuse tunnus

Määratud kohanimi

Katastriüksuse uus lähiaadress

1.1

Keeni küla

Oru

72401:002:0400

Võru maantee

Võru maantee 1

1.2

Keeni küla

Keeni 4

72401:002:1760

Võru maantee

Võru maantee 2

1.3

Keeni küla

Tammemäe

72401:002:1030

Võru maantee

Võru maantee 3

1.4

Keeni küla

Keeni 5

72401:002:1290

Võru maantee

Võru maantee 6

1.5

Keeni küla

Keeni 6

72401:002:1320

Võru maantee

Võru maantee 8

1.6

Keeni küla

Parkla

72401:001:0102

Pargi tee

Pargi tee 1

1.7

Keeni küla

Klubi

72401:002:0930

Pargi tee

Pargi tee 2

1.8

Keeni küla

Männi

72401:002:0017

Pargi tee

Pargi tee 3/1

1.9

Keeni küla

Aini maja

72401:002:0018

Pargi tee

Pargi tee 3/2

1.10

Keeni küla

Kuuse

72401:002:0014

Pargi tee

Pargi tee 3/3

1.11

Keeni küla

Tallermaa 2

72401:002:0830

Pargi tee

Pargi tee 4

1.12

Keeni küla

Pargi 5

72401:002:0880

Pargi tee

Pargi tee 6

1.13

Keeni küla

Pargi 6

72401:002:0580

Pargi tee

Pargi tee 6a

1.14

Keeni küla

Kuuse

72401:002:0015

Pargi tee

Pargi tee 7

1.15

Keeni küla

Pargi 7

72401:002:0590

Pargi tee

Pargi tee 8

1.16

Keeni küla

Tallermaa

72401:002:0841

Pargi tee

Pargi tee 10

1.17

Keeni küla

Pargi 8

72401:002:0610

Pargi tee

Pargi tee 12

1.18

Keeni küla

Pargi 3

72401:002:0640

Pargi tee

Pargi tee 13

1.19

Keeni küla

Väike-Vainu

72401:002:0049

Pargi tee

Pargi tee 14

1.20

Keeni küla

Linnase

72401:002:0016

Pargi tee

Pargi tee 15

1.21

Keeni küla

Lepamäe

72401:002:0870

Pargi tee

Pargi tee 16

1.22

Keeni küla

Põhjamaa

72401:002:0037

Pargi tee

Pargi tee 17

1.23

Keeni küla

Kontori

72401:002:0456

Pargi tee

Pargi tee 19

1.24

Keeni küla

Saarde

72401:001:0089

Pargi tee

Pargi tee 21

1.25

Keeni küla

Keeni 7

72401:002:1230

Keeni tee

Keeni tee 1

1.26

Keeni küla

Keeni 8

72401:002:1240

Keeni tee

Keeni tee 3

1.27

Keeni küla

AS Sangaste Linnas 2

72401:002:1372

Keeni tee

Keeni tee 4

1.28

Keeni küla

Vana katlamaja

72401:002:0002

Keeni tee

Keeni tee 6

1.29

Keeni küla

Keeni 9

72401:002:1250

Keeni tee

Keeni tee 7

1.30

Keeni küla

Keeni 10

72401:002:1260

Keeni tee

Keeni tee 8

1.31

Keeni küla

Veski-Hansu

72401:002:1480

Keeni tee

Keeni tee 13

1.32

Keeni küla

Koidu

72401:002:1300

Keeni tee

Keeni tee 14

1.33

Keeni küla

Keeni 11

72401:002:1270

Keeni tee

Keeni tee 17

1.34

Keeni küla

Keeni 12

72401:002:1280

Keeni tee

Keeni tee 18

 

Tagasi