Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
SA Innove logo


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

06.12.2016

Sangaste Vallavolikogu otsustas 30. novembril 2016.a otsusega nr 63 lõpetada Risttee külas asuva Raja katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
 

Sangaste Vallavolikogu 25.augusti 2015.a otsusega nr 26 „Risttee külas asuva Raja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine“ algatati Risttee külas asuva Raja katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2568940, katastritunnus 72401:003:0015, pindala 28,30 ha, maakasutuse sihtotstarve 100 % elamumaa) detailplaneering, mille eesmärgiks oli planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Raja kinnistu omanik mittetulundusühing Sangaste Asundused on 12. oktoobril 2016.a esitanud taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnistu omaniku taotluse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjalikult analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ja Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015.a otsuse nr 26 kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost mittetulundusühingu Sangaste Asundused osalemisega haldusakti andmise menetluses


Otsing
   
   
Uudised
 
Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine
Sangaste Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 33 määrati segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused, mis hakkavad kehtima 01.05.2017.
 
Mammograafiabuss Sangastes
Kliinikumi mammobuss on 24. märtsil Sangastes (vallamaja juures) ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
 
Tähelepanu! 23.veebruaril Sangaste Vallavalitsus avatud kell 8.00-12.00
Head Vabariigi aastapäeva!
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehe loomine