Uudiste arhiiv

Rahvaküsitlus Sangaste, Otepää ja Puka valdade ühinemise kohta

18.04.2017

23. - 24. aprillil 2017. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
 

Küsitlusel saavad osaleda vähemalt 16-aastaseks saanud isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 1. aprill 2017. a Sangaste vallas.

Küsitlusel tuleb vastata ühele küsimusele “Kas toetate Sangaste valla, Otepää valla ja Puka valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“ Vastusevariantideks on „Jah“ ja „Ei“. Rahvaküsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle.

 

Rahvaküsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ja küsitluspunktis järgmiselt:

1) elektrooniline rahvaküsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee 23. aprillil 2017. a kell 8:00 kuni 20:00. Otseviide SIIT

2) rahvaküsitlus küsitluspunktis toimub Sangaste Vallavalitsuses (aadressil Valga mnt 7 Sangaste alevik Sangaste vald, kontakttelefon 766 8040) 23. – 24. aprillil 2017. a kell 10:00 kuni 18:00.

 

NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

 

Tagasi