Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Programm „Kainem ja tervem Eesti“ tutvustus

19.06.2017

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ eesmärk on alkoholi liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vähendamine. Programmi raames tegeleme järgmiste teemadega:

 

  • alkoholi liigtarvitamise ennetamine;
  • alkoholitarvitamise häirega patsientidele tänapäevaste ravivõimaluste tagamine;
  • avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise häire olemusest ja ravivõimalustest.

 

Märkame oma töös sageli, et alkoholitarvitamise häire (alkoholi kuritarvitamine ja sõltuvus) ning selle ravi osas on infopuudus suur ja vääritimõistmist palju. Seetõttu püüamegi siinkohal tekkinud lünka täita ja alkoholitarvitamise häire ravivõimaluste kohta rohkem infot anda. Enam ei vasta tõele arvamus, et alkoholi tarvitamise häire ravi on Eestis halvasti kättesaadav ja ainus ravivõimalus ampull.

 

Tervise Arengu Instituudil on lepingud viie haiglaga, kes pakuvad tänapäevast ja professionaalset alkoholitarvitamise häire ravi. Kuna kiire ravile pääsemine on alkoholitarvitamise häirega patsiendi puhul olulise tähtsusega, pääseb vastuvõtule kolme tööpäeva jooksul. Raviteenuse osutajate kontaktid leiate siit: http://alkoinfo.ee/et/kuhu-poorduda/kust-saada-abi-2/

 

Ravi toimub Tervise Arengu Instituudi algatusel valminud ravijuhendi alusel. Lihtsalt ja lühidalt on ravi põhimõtted kirja pandud ka meie veebilehel: http://alkoinfo.ee/et/kuhu-poorduda/alkoravi/kuidas-ravitakse-alkoholitarvitamise-hairet/.

 

Mida alkoholi liigtarvitava kliendiga kohtudes kindlasti meeles pidada:

 

  • Alkoholitarvitamise häiret saab ravida vaid siis, kui inimene ise seda soovib. Sundravi ja kellegi teise tahtel ravile pöördumine ei anna tulemusi, sest enesemotivatsioon on ravi edu alus.

 

  • Alkoholisõltuvus on ajuhaigus, mille puhul inimene võib mõista, et tal on probleem, kuid füüsiline sõltuvus on tema üle võimust võtnud ning ainult tahtejõuga pole võimalik sõltuvust ravida.

 

  • Raviteenusele saab pöörduda siis, kui inimene ei ole purjus. Purjus inimest ei saa teenusele võtta, kuna inimene peab raviga nõustumiseks tegema teadliku otsuse.

 

  • Ravi on pikk protsess (6 kuud-12 kuud) ning toimub valdavalt ambulatoorselt  ̶  inimest ei panda kogu raviperioodiks haiglasse. Raviga paralleelselt toimub ka kliendi ühiskonda rehabiliteerimine. Ta võib vajada töökohta, võlanõustamist või tuleb korrastada suhteid lähedastega. Seetõttu on väga oluline, et  kohaliku tasandi spetsialistid teeksid raviteenuse osutajaga võimalikult tihedat koostööd. Tihti kuulub ravimeeskonda ka sotsiaaltöötaja, kes on parim lüli tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi vahel. Seega julgustame Teid telefoni või e-posti teel raviteenuse osutajaga ühendust võtma ning välja selgitama, kes on see inimene, kellega koostöös kliendi ravi toetada.

 

Sellest kõigest plaanime täpsemalt rääkida sügisel erinevates Eesti paikades toimuvatel infopäevadel. Kindlasti anname Teile teada, kui täpsem info on olemas ja registreerumine avatud. Seniks soovime Teile värvilist suve ning edulugusid Teie töös!

 

Loe ka:

www.terviseinfo.ee/kte

www.alkoinfo.ee


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed