Uudiste arhiiv

"Tasuta õigusnõu valgamaalastele"

16.11.2017

Teisipäeval 21.novembril kell 12.00 Valgas
 

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) kutsub

TEISIPÄEVAL, 21.NOVEMBRIL KELL 12

Valga linna ja maakonna erivajadustega inimeste ühingute esindajaid, erivajadustega inimesi või nende hooldajaid ja pereliikmeid ning teisi õigusabiinfost huvitatud kodanikke

INfOTUNDI „TASUTA ÕIGUSNÕU VALGAMAALASTELE“

Õigusnõustajad tutvustavad tasuta õigusabi valdkondi, päevakajalisemaid teemasid puuetega inimeste õigusabis ja teemaderingi, millega tasub kindlasti juristi poole pöörduda (pereasjad, eluase, võlad, täiteasjad, toetused jms.).

Ühises vestlusringis arutame, kuidas tasuta õigusnõu infot paremini Helmest Otepääni ja Põdralast Tahevani viia 😊

Erivajadustega (keskmine, sügav, raske puue) isikutel on võimalus kohapeal saada õigusnõu. Oma soovist palume võimalusel eelnevalt teada anda ÕTB telefonil 5385 0005.

Teabetund toimub Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas aadressil Kungla 15, Valgas. Osalemise teate eest on ÕTB ette tänulik!

Täpsem info õigusnõustamise teenuse kohta on leitav: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine ja http://otb.ee/kliendile/

 

Olete lahkesti oodatud!

Olete palutud informatsiooni jagama!


Toetavad EV Justiitsministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu

Tagasi